พระธาตุประจำปีจอ

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดิงส์ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีจอ ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุ เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุเครื่องทรงและพระเมาฬีของเจ้าชายสิทธัตถะที่ทรงสละทิ้งเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงออกผนวช อีกทั้งยังเป็นที่บรรจุพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย แต่เนื่องจากบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ไกลเกินไปมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ จึงได้มีการสมมติให้เจดีย์องค์หนึ่งในประเทศพม่าเป็นที่กราบสักการะแทน ซึ่งตามตำนานได้เล่าว่า พระเจดีย์แห่งนี้ได้มีพระอินทร์นำมาแขวนไว้ที่หน้าผาให้ผู้คนได้สักการะบูชากัน ชาวไทยได้เรียกเจดีย์แห่งนี้ว่า พระธาตุอินทร์แขวน เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ มีความสูง 5.5 เมตร และอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่สามารถเข้าไปกราบสักการะถึงองค์พระธาตุได้


ส่วนพระเจดีย์อีกองค์หนึ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ก็คือ เจดีย์วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะมีความสะดวกในการเดินทางไปสักการะแล้ววัดนี้ยังมีชื่อที่ออกเสียงเหมือนกับชื่อของพระเจดีย์ เกศแก้วจุฬามณี อีกด้วย


วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตามประวัติได้เล่าว่า สร้างโดยพญาสามฝั่งแกน ต่อมาพระเจดีย์ได้พังทลายลง พระสุทโธจึงรับสั่งให้สร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่เป็นทรงลังกาแบบล้านนา โดยมีพระวิหารใหญ่ที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์เก็บของใช้พื้นบ้าน อยู่ภายในวัดให้ได้ชมกันอีกด้วย โดยทางวัดจะเปิดให้เข้าชมในเวลา 8.00 – 16.00 น. ทุกวัน

คำกล่าวบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดิงส์
(ท่องนะโม 3 จบ)
ตาวะติงสาวะ ปุรัมเม เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา
ปูชิตา สัพพะ เทวานังตัง สิระสา ธาตุอุตตะมัง
อะหังวันทามิ สัพพะทา