พยากรณ์ ตนุ

เป็นคาถาทำนายถึง นิสัยใจคอ รสนิยม การกระทำ และถือว่าเป็นการดูเรื่องบุญวาสนาของเจ้าชะตาอย่างหนึ่งด้วย
ตนุ กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจำต้องเดินทางพลัดพรากไปต่างถิ่นต่างแดนอยู่เสมอ โดยนิสัยมักเป็นคนหัวดื้อ ชีวิตอยู่ไกลจากครอบครัวญาติพี่น้องจะดีกว่าอยู่ใกล้ชิดกัน
ตนุ กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้ได้รับความนับถือจากบุคคลอื่น ๆ เพราะเป็นผู้ชอบช่วยเหลือมีความนอบน้อมสุภาพดี ชีวิตพบกับความสุขตามอัตภาพที่ทำมา
ตนุ กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีความขยันขันแข็งต่อสู้ชีวิตมาด้วยลำแข้ง รักการทำการงานมีความรับผิดชอบดี
ตนุ กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะประสบโชคอยู่เสมอ มีบุญวาสนาเก่าสร้างมาดีเร่งสร้างบุญใหม่ด้วยจะมีชีวิตที่ราบรื่นมีความสุข ช่วยเหลือพ่อแม่ญาติพี่น้องได้
ตนุ กับ พยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามักจะล้มเหลวผิดพลาดอยู่เสมอ ทั้งมีสุขภาพไม่ดี โรคภัยเบียดเบียน หมดเงินทองไปกับสุขภาพเสมอ เร่งสร้างบุญโดยการช่วยเหลือผู้อื่นหรือสัตว์โลกบ้างจะดีนักแล
ตนุ กับ ทาสี
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีชีวิตที่เหน็ดเหนื่อย รับจ้างทำงานที่ถูกวานจากนายจ้าง หรือผู้อื่นจะดีมากกว่า
ตนุ กับ ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้า
ชะตาจะรับผิดชอบต่อการงานเป็นอย่างดี ชอบอาสาสร้างความสำเร็จ แต่ก็ไม่ควรลงทุนหรือเป็นผู้เริ่มต้นด้วยตนเอง