เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสตว์ (อวโลกิเตศวร) ผู้ทรงแบ่งภาคได้หลายภาคเพื่อมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทรงเอื้ออารย์ต่อมวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชาให้ประสบความสุข ความสำเร็จ สมปรารถนาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ท่านช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยให้ได้ ผู้ใดที่มีความเดือดร้อนมีเรื่องทุกข์ก็สามารถสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมให้ครบ 108 จบทุกวันโดยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้สมหวังดังที่ปรารถนาทุกประการ
เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีคนนับถือกันเป็นจำนวนมาก ช่วยให้คนพ้นจากทุกข์ เพียงขอให้มีจิตใจที่เชื่อมั่นเคารพบูชาอย่างซื่อตรง พร้อมท่องชื่อท่านก็จะได้รับการคุ้มครองให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข หากต้องการขอเรื่องบุตร ให้บูชากวนอิมส่งบุตร หรือถ้าอยากหายเจ็บหายไข้ ก็ให้บูชากวนอิมกิ่งหยก

ประวัติความเป็นมา
เจ้าแม่กวนอิมทรงเข้าถึงสรรพสัตว์ด้วยพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา คำว่า “เจ้าแม่” หรือ “พระแม่” นั่นแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาและยกย่องพระองค์ว่าเป็นแม่ ทรงเป็นแม่ของสรรพสัตว์ทั้งโลก และเชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมนั้นได้ทรงจุติมาแล้วหลายภพชาติเพื่อมาโปรดสัตว์ทั้งหลาย พระองค์ทรงมีพระบารมีมากมาย
มีตำนานที่ชาวจีนได้เล่าขานถึงเจ้าแม่กวนอิมไว้ว่า ครั้งอดีดกาลที่เมืองเชี่ยวหลิน พระเจ้าเมี่ยวจวงหรือเมี่ยงจวงหวาง เป็นผู้ทรงปกครองเมือง โดยมีธิดาด้วยกัน 3 องค์ คือ องค์โตชื่อ เมี่ยวหยวน องค์กลางชื่อ เมี่ยวอิม และคนสุดท้องชื่อ เมี่ยวซ่าน คือ พระโพธิสัตว์กวนอิมนั่นเอง เรื่องนี้มีที่มาจากความโลภของผู้ปกครองเมืองที่ชอบขยายอิทธิพลให้กว้างใหญ่ไพศาล พระเจ้าเมิงจวงจึงคิดที่จะใช้บุตรสาวทั้งสามของพระองค์เป็นเครื่องมือในการขยายอาณาจักร โดยยกธิดาองค์โตให้อภิเษกกับบัณฑิตซึ่งมีสติปัญญาอันเฉียบแหลม และองค์กลางให้อภิเษกกับทหารผู้มีฝีมืออันเก่งกล้า ทำให้บุตรเขยทั้งสองนั้นช่วยกันคิดขยายอาณาเขตของเมืองออกไปได้
ส่วนองค์หญิงเมี่ยวซ่าน ธิดาองค์สุดท้องนั้น ไม่ยอมอภิเษกสมรส ทั้งยังไม่เห็นด้วยกับการที่พระบิดาจะขยายอาณาเขตเมืองออกไป และยังมีพระเมตตาชอบช่วยเหลือเชลยศึกที่ตกทุกข์ได้ยากอีกด้วย พระองค์ทรงถือศิลกินเจและชอบเรียนรู้เกี่ยวกับหลักพระธรรมศาสนา ทำให้พระบิดาทรงกริ้วที่พระธิดาเมี่ยวซ่านทรงขัดพระทัยพระองค์อยู่เสมอ และในเวลาต่อมาพระธิดาเมี่ยวซ่านก็ได้ถวายตัวเป็นพุทธมามกะและทรงหนีออกจากวังเพื่อออกบวชและตั้งมั่นทำแต่ความดีตั้งแต่นั้นมา
ต่อมาพระเจ้าเมี่ยวจวงได้ประสบเคราะห์กรรม ซึ่งอาจเป็นเคราะห์กรรมที่ได้เคยทำร้ายผู้อื่นมา ส่งผลให้พระองค์ป่วยหนักมากชนิดที่ไม่มีตัวใดจะรักษาให้หายได้ นอกเสียจากยาที่ต้องปรุงจากดวงตาและแขนของทายาทพระองค์เอง ซึ่งพระธิดาองค์โตและองค์รองต่างก็ไม่ยอมจะควักดวงตาและตัดแขนของตนเพื่อปรุงยารักษาพระบิดาโดยเด็ดขาด เมื่อเรื่องราวนี้ได้เรื่องลือรู้ไปถึงองค์หญิงเมี่ยวซ่านพระธิดาองค์เล็กซึ่งขณะนั้นได้ทรงออกบวชปฏิบัติธรรมอยู่ จึงรีบเดินทางกลับเข้าวังโดยทันที ทรงให้อภัยพระบิดายอมสละดวงตาและแขนของพระองค์เพื่อปรุงยารักษาพระบิดาให้หายเป็นปกติดังเดิม กล่าวกันว่าพระเมตตาในครั้งนี้นั้นถือว่ามากมายมหาศาลนักจนล่วงรู้ไปถึงสรวงสวรรค์ เมื่อพระธิดาเมี่ยวซ่านทรงปฏิธรรมจนบรรลุมรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์พระศากยมุนีจึงได้ประทานคืนดวงตาหนึ่งพันดวงและแขนหนึ่งพันข้างให้แก่พระองค์ จึงเป็นที่มาของกวนอิมพันกร
จากเรื่องราวของเจ้าแม่กวนอิมที่เล่าขานกันมาแต่โบราณนั้น แสดงให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาที่ชาวจีนและผู้นับถือพระองค์ ต่างชื่นชมในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีที่พ่อแม่มักนำมาสอนลูกหลานให้ปฏิบัติตาม