การวางตัวเลขลงตารางดูทางเดินชีวิต


จากตัวอย่างของผู้ที่เกิดวันศุกร์ เดือน 4 ปีชวด ตามภาพตัวอย่าง เราจะวางตัวเลขตามเดือนเกิดของผู้ที่ต้องการจะดูทางเดินของชีวิต โดยการนำตัวเลขในส่วนช่วงกลางมาลงในตารางได้ดังนี้
หมายเลข 6 เป็น อัตตะ จะวางในตาราง อยู่ในช่อง อาทิตย์ 1
หมายเลข 4 เป็นตนุ จะวางลงในตาราง อยู่ในช่อง จันทร์ 2
หมายเลข 1 เป็นมรณะ จะวางลงในตาราง อยู่ในช่อง อังคาร 3
หมายเลข 1 เป็นธะนัง จะวางลงในตาราง อยู่ในช่อง พุธ 4
หมายเลข 6 เป็นสหัชชะ จะวางลงในตาราง อยู่ในช่อง พฤหัสบดี 5
หมายเลข 3 เป็นกรรมะ จะวางลงในตาราง อยู่ในช่อง ศุกร์ 6
หมายเลข 4 เป็นโภคา จะวางลงในตาราง อยู่ในช่อง เสาร์ 7
หมายเลข 2 เป็นหริ จะวางลงในตาราง อยู่ในช่อง ราหู 8
หมายเลข 6 เป็นทาสี จะวางลงในตาราง อยู่ในช่อง เกตุ 9