ชื่อมงคลสำหรับผู้เกิดวันพุธ(กลางวัน)

สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธลักษณะนิสัยส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความสุขุมรอบคอบและใจกว้าง มีความโดดเด่นด้านบารมี ดังนั้นในชื่อจึงไม่มีความจำเป็นต้องมีอักษรในวรรคเดชก็ได้ ส่วนเรื่องของโชคลาภและทรัพย์สมบัติก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อักษรในวรรคศรีจึงเป็นอีกตัวที่ไม่มีความจำเป็นต้องปรากฎอยู่ในชื่อ ส่วนเรื่องอื่น ๆ ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่จะค่อนข้างด้อยเรื่องสุขภาพและมักเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างเช่นโรคหอบหืด หรือเป็นภูมแพ้ ซึ่งผู้ที่เกิดวันพุธมักจะเป็นโรคนี้กันมาก อักษรในวรรคอายุจึงมีความจำเป็นสำหรับชื่อเพื่อช่วยเสริมดวงชะตาในด้านนี้ อีกทั้งผู้ที่เกิดในวันนี้มักจะมีความดื้อรั้นไม่รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้าง เรื่องบริวารและเรื่องอุปถัมภ์จึงเป็นอีก ๒ เรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ จึงเท่ากับว่าในชื่อของท่านจึงจำเป็นต้องมีอักษรอยู่ ๓ กลุ่มเป็นอย่างน้อยปรากฎอยู่นั่นคือ อักษรอายุ อักษรบริวาร และอักษรมนตรี ส่วนจะเพิ่มเติมอักษรอะไรอีกบ้างนั้นก็ให้ดูที่หน้าที่การงานของท่านเองเป็นหลัก
วรรคเดช บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วรรคศรี ย ร ล ว
วรรคมนตรี ก ข ค ฆ ง
วรรคบริวาร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคอายุ ด ต ถ ท ธ น
วรรคมูละ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
วรรคอุตสาหะ สระทั้งหมด
วรรคกาลกิณี จ ฉ ช ซ ฌ ญ
สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพรับราชการเนื่องจากท่านมีความโดดเด่นในเรื่องของบารมีอยู่แล้ว แต่ต้องการให้มีผู้อุปถัมภ์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ท่านควรมีอักษรมนตรีนำหน้าชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาในด้านอุปถัมภ์ ตามด้วยอักษรบริวารและอักษรอายุ อาจเพิ่มอักษรมนตรีเข้าไปอีกสักหนึ่งตัวอักษรก็ได้เพื่อช่วยส่งเสริมด้านบารมีให้มีเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าประกอบอาชีพค้าขาย ท่านต้องเพิ่มอักษรศรีเข้าไปด้วย หากไม่ต้องการให้มีอักษรในชื่อมากเกินไปก็อาจตัดอักษรเดชออกก็ได้ ซึ่งอักษรนำหน้าชื่อควรเลือกอักษรจากวรรคอายุหรือวรรคบริวารเพราะอักษรใน 2 วรรคนี้จะช่วยส่งเสิรมดวงชะตาในเรื่องของการค้าขายในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งในชื่อควรปรากฎรูปสระให้มาก ๆ เพราะสระเป็นวรรคที่ส่งเสริมดวงชะตาด้านอุตสาหะ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบอาชีพค้าขายจำเป็นต้องมี
ส่วนท่านที่ประกอบอาชีพด้านอื่น ๆ ให้พิจารณาจากเรื่องที่ท่านต้องการใช้ในหน้าที่การงานเป็นหลัก เช่น อาชีพหมอ พยาบาล หรืออาชีพที่เกี่ยวกับการบริการ เป็นต้น ซึ่งอาชีพเหล่านี้ต้องใช้ความอุตสาหะค่อนข้างสูง ควรใช้อักษรอุตสาหะนำหน้าชื่อ และควรระวังเรื่องอักษรกาลกิณีที่มักจะนำปัญหามาสู่ท่านในทุก ๆ ด้านด้วย เพราะถ้ามีแม้แต่เพียงตัวเดียวก็จะทำให้ดวงชะตาของท่านตกต่ำลงไปในทุก ๆ ด้าน