ทำนายไฝหญิง-9 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(41) หญิงใดมีไฝที่แขนซ้ายเหนือข้อศอก ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีความซื่อสัตย์ จะประกอบกิจการงงานใด ๆ มักพากเพียรทำจนสำเร็จโดยไม่ย่อท้อ เนื่อคู่ต้องเป็นชาวที่มีอายุสูงกว่า และรับราชการด้วยจึงจะดี บุตรหายาก
(42) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ท้อง ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่รักในการกิน ชอบกินของจุกจิกอะไรผ่านมาก็จะต้องเรียกซื้อกินไปหมด เมื่อตอนเป็นเด็กสะดวกสบายเรื่องการกินอยู่ เนื้อคู่เป็นคนผิวดำทำการค้าขายจึงจะดี จะเกิดบุตรชายหญิงหลายคน แต่พึ่งไม่ได้
(43) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ท้องน้อย ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีนิสัยเกียจคร้าน ทำงานอืดอาดเชื่องช้า ชีวิตคู่จะต้องผ่านชายถึง 3 คน จนถึงคนที่ 3 จึงจะอยู่กันยืด จะมีบุตรสองคน
(44) หญิงใดมีไฝอยู่ที่รักแร้ขวา ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีสมบัติสมบูรณ์ ชอบคนประจบสอพลอ เนื้อคู่เป็นชายเตี้ยดำ จึงจะอยู่ด้วยกันยืด อายุครบ 30 ปีล่วงแล้วจึงจะมีความสุข เกิดบุตรชายหญิงหลายคน จะได้พึ่งแต่บุตรหญิง
(45) หญิงใดมีไฝอยู่ที่รักแร้ซ้าย ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีโทสะโกรธง่ายหายเร็ว ใจน้อย รักการแต่งตัว ถ้าได้สามีเป็นมีมีเงินทองจึงจะอยู่กันยืด ญาติพี่น้องมีมากแต่พึ่งไม่ได้ เมื่ออายุครบ 25 ปีขึ้นไปจึงจะตั้งตัวได้ บุตรหายากถ้าจะมีก็มีได้คนเดียว