ทำนายพื้นชะตาตามปีเกิด (ระกา จอ กุน)

คำทำนาย
ปีระกาเฒ่าแล้วได้เมียสาว หมายความว่าผู้ที่เกิดปีระกานี้ทั้งชายและหญิงมีพื้นฐานชะตาแห่งความตื่นตัวอยู่เสมอ เรียกว่าชีวิตมีไฟไม่เคยมอด มีพลังสร้างสรรค์อยู่เสมอ มักเป็นนักแสวงหา นักคิด นักเขียน นักสร้างงานศิลปะ จินตนาการที่เต็มไปด้วยพลังไม่เคยหยุดนิ่ง มีหัวใจเต็มไปด้วยความรัก รักศิลปะ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รักโลก รักเพื่อนมนุษย์และสัตว์ เรียกได้ว่าหัวใจไม่ยอมแก่ไปตามอายุ สังขาร กาลเวลา แม้วัยจะล่วงเลยแล้ว แต่หัวใจ ความคิด จินตนาการ ไม่เคยร่วงโรยไปตามวัย ชาวปีระกาจึงเป็นผู้มองโลกสวยงาม ใครอยู่ใกล้ชิดมีแต่ความสดชื่น รื่นเริง อาชีพที่เหมาะสมถูกโฉลกจึงควรเป็นอาชีพด้านการบริการ สร้างความสุข สนุกสนาน สร้างความบันเทิง สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้อื่น จะรุ่งเรืองมีชื่อเสียงนักแล

ปีจออยู่เงียเงินลาด หมายความว่าผู้ที่เกิดปีจอนี้มีพื้นฐานชะตาเป็นคนที่มีความสุขสบาย แม้ไม่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองก็เหมือนจะเป็นเช่นนั้น มักได้รับมรดก หรือมีผู้อุปถัมภ์ อีกอย่างชาวปีจอมักเป็นคนขยัน ไม่งอมืองอเท้าเฝ้ารอวาสนา ดังนี้นจึงมีโอกาสหาเงินลาดเงินถังได้ สร้างตัวสร้างฐานะได้ด้วยตนเอง ทำการสิ่งใดมักได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย จะประกอบอาชีพใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แม้เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาก็จะได้ผลผลิตเต็มยุ้งเต็มเยียทุกปี อีกอย่างหนึ่งความสุขของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับจิตใจ หาใช่เงินทอง และลาภยศเท่านั้น ชาวปีจอจึงแสวงหาความสุขสบายให้ตนเองได้ตามความสามารถ และฐานะ แม้ไม่รวยทรัพย์ ก็รวยความสุข ดั่งอยู่ในเงียเงินลาดตามที่โบราณว่าไว้นั่นแล

ปีกุนได้แล้วเล่าพลอยเสีย หมายความว่าผู้ที่เกิดในปีกุนนี้มีพื้นชะตาแห่งความผันแปรไม่แน่ไม่นอน ทำการสิ่งใดมักได้ครึ่งเสียครึ่ง จึงเป็นผู้รู้จักการได้การเสีย มีจิตใจเข้มแข็ง มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับโชคชะตร ไม่เก็บงำความอาฆาตพยาบาท อารมณ์โกรธไว้ในหัวใจ เรียกว่ามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้ว่าการได้ หรือเสียไปเป็นเรื่องปกติของชีวิต ขาวปีกุนจึงมักเป็นผู้ครองความสม่ำเสมอของอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างราบรื่น มั่นคง ไม่ขึ้นลงรวดเร็วเป็นกระต่ายตื่นตูม ไม่หลงตนไปตามกระแสแห่งความผันแปรของโลก จิตใจจึงมั่นคงหนักแน่น ไม่งมงายเชื่อใครง่าย ๆ แม้จะเป็นคนกล้าเสี่ยง แต่ใช่ว่าจะไร้ซึ่งเหตุผล แม้จะเสียของรักก็ไม่หักอกตนเองเช่นนั้นแล