ทำนายไฝชาย-8 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(40) ชายใดมีไฝอยู่ที่รักแร้ซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีโทโสร้าย อายุสั้น จะหระกอบกิจการงานเป็นส่วนตัวหรือเป็นลูกจ้างก็ไม่คงทน เมียหาง่าย แต่อยู่ด้วยกันไม่ยืด เนื่องจากการหึงหวง บุตรหายาก จะลำบากเมื่อแก่
(41) ชายใดมีไฝอยู่ที่รักแร้ขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีความอัตคัดเป็นเจ้าเรือน หากินไม่พอเลี้ยงปากท้อง ควรหาเมียที่ดุ จึงจะได้ดีบังคับได้ มีบุตรธิดาหลายคน
(42) ชายใดมีไผอยู่ตรงหัวใจเต้น ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด คิดแต่จะเป็นคนใหญ่คนโตเสมอ ทำงานจะได้เป็นหัวหน้าคน จะได้เมียที่ดี มีทรัพย์สมบัติมาก จะเกิดบุตรธิดาหลายคน ยิ่งแก่ก็ยิ่งสบายมาก
(43) ชายใดมีไฝอยู่ตรงข้อมือซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีกรรม ต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำตั้งแต่เกิดมาไม่ความสุขเลย เป็นคนซื่อพูดจาไม่ทันคน ทำคุณกับใครไม่ขึ้นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมีมากแต่ไม่มีใครช่วยเหลือ แต่มีเมียพอจะพึ่งได้บ้าง อาชีพทางการช่างจึงจะเหมาะ บุตรหายาก จะลำบากเมื่อแก่
(44) ชายใดมีไฝอยู่ที่ท้องแขนซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีความอาภัพ ต้องทำงานตรากตรำเหน็ดเหนื่อยอยู่เสทอ หาความสบายได้ยากเต็มที แต่พอจะรอดตัวได้ทางเดียวคือ จะได้เมียที่ดีมีทรัพย์ก็พอจะเลี้ยงตัวต่อไปได้ จะสบายเมื่อแก่
(45) ชายใดมีไฝที่กลางหลัง ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยเกียจคร้านที่สุด ชอบกินล้วก็นอน สติปัญญาโง่แกมหยิ่ง จะได้เมียก็มักได้ต่ำกว่าตนเสมอ ดีก็ไม่ได้ เมื่อได้ก็ไม่ดี มักตกเป็นพ่อหม้าย จะประกอบกิจการงานสิ่งใดก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเสมอ บุตรหายาก