ทำนายไฝชาย-11 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(56) ชายใดมีไฝอยู่ที่ฝ่ามือไม่ว่าตรงส่วนใดจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีวาสนาทรัพย์มีมรดกตกทอดมาก ถ้าจะประกอบกิจการงานไม่ว่าประเภทใดจะได้มีชื่อเสียงระมือไกลโด่งดัง มีคนนับหน้าถือตาเกรงขาม จะได้เมียผู้ดีมีตระกูล เมื่ออายุ 25 ปีล่วงไปแล้ว จะเกิดบุตรธิดาที่ดีมาก ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งสบายมากขึ้นทุกที นับว่ามีความสุขอย่างยอดเยี่ยมตลอดไป
(57) ชายใดมีไฝอยู่ที่ระหว่างง่ามนิ้วต่าง ๆ จะเป็นง่ามนิ้วใด จะซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีบุญวาสนามาก ถ้าทำราชการจะได้รับตำแหน่งดีเลิศ จะมีเมียเป็นหลักฐานต่อเมื่ออายุ 25 ปีล่วงไปแล้ว แต่เป็นคนขี้หึงมาก ๆ จะสบายเมื่อแก่
(58) ชายใดมีไฝที่หน้าอกซีกขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยทรามเกียจคร้าน แม้เดิมมีฐานะดีก็จะตกต่ำลงอีกเรื่อย ๆ มักมากในกามคุณ ชอบคบหญิงจรเสเพล ในชีวิตจะประกอบกิจการงานสิ่งใดมักพบแต่อุปสรรคขัดขวาง ชีวิตไม่ราบรื่น
(59) ชายใดมีไฝอยู่ที่อกซึกซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีโชคดี จะประสบแต่ลาภอยู่เรื่อย ๆ จะได้เมียที่ดีพร้อมด้วยบุตร สบายเมื่อแก่
(60) ชายใดมีไฝอยู่ที่ตามซี่โครงด้านซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยเป็นคนเกียจคร้านไม่ค่อยจะเอาใจใส่ต่อกิจการงาน ขี้ขลาดตาขาวทำตัวเหลวไหล แม้จะมีคู่ครองก็เป็นหญิงหลายใจ บุตรหายาก จะลำบากเมื่อแก่