คำทำนายลัคนากุมฐานปี

1. ลัคนากุมมรณะ หากทำสิ่งใดจะต้องให้มีจังหวะ อย่าคิดว่าตนเองเก่ง ทำกิจการงานใดก็ไม่ควรรีบเร่งจนเกินไปนัก มักจะมีข้อผิดพลาดเพราะหวังพึ่งใครไม่ได้เลย จะพาให้ทุกข์ภัยมาสู่ตน จะพาให้เกิดความกังวล ควรต้องพึ่งตนเองดีที่สุด
2. ลัคนากุมศุภะ มีสัมมาคารวะกิริยาวาจาคำพูดนุ่มนวล สุภาพ อ่อนโยน รู้จักพูด รู้จักยั้ง ระวังคำพูด ทั้งรูปร่างหน้าตาก็สวยงาม ผู้ใดที่พบเห็นก็มักจะนิยมชมชอบ ตั้งจิตคิดคาดคะเนในด้านฐานะเป็นจังหวะที่ดีงาม เพราะตนเป็นคนดี จึงเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่ใฝ่ฝันของทั้งเด็กและผู้ใหญ่
3. ลัคนากุมกรรมะ มีความขยันมานะพยายามทำกิจการงานใดจะไม่ยอมละทิ้ง แม้จะยากเย็นแค่ไหนก็จะทำจนสำเร็จ จะร่ำรวยทรัพย์สินมีความสุขยิ่งยืนนาน ฐานะของตนก็ดีเป็นที่พึ่งของลูกหลาน
4. ลัคนากุมลาภะ หากตนเป็นผู้ทรงศีลจะมากด้วยศักดิ์ศรี เพราะมีความขยันมานะพยายาม ได้รับยกย่องให้เป็นถึงตำแหน่งผู้นำ ถึงจะเป็นคนธรรมดาก็จะมีชื่อเสียงเกียรติยศล้ำเลิศ พ่อแม่จะได้รับความสุขสำราญใจจากตน จะพึ่งพาอาศัยตนได้ มักจะมีลาภลอยและโชคลาภเสมอ เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องมักจะใกล้ชิดสนิทสนมคอยช่วยเหลือเอาอกเอาใจ ฐานะก็ไม่ตกอับมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น มีคนใกล้ชิดให้ความเคาระบูชามากมาย
5. ลัคนากุมพยายะ มักจะเป็ฯคนขี้โรค มากด้วยความทุกข์ยากก็เพราะกรรมเก่าตามมาแต่ชาติปางก่อน ถ้าหากฐานะเดิมดี มีมรดกตกทอด ก็จะไม่มีวันมีเพิ่มขึ้น มีแต่จะลดน้อยลงไป หากฐานะเดิมต่ำก็จะยิ่งตกต่ำยิ่งขึ้นไปอีก
6. ลัคนากุมทาสี ข้าทาสบริวารที่เป็นผู้หญิงมักจะมีความซื่อสัตย์ จะเอาใจช่วยกิจการงานของตนและไว้วางใจได้ทุกอย่าง ซ้ำยังช่วยกอบกู้ฐานะของตนให้สูงขึ้นอีกด้วย พ้นจากทุกข์ภัยได้ก็เพราะบริวาร
7. ลัคนากุมทาสา อย่าได้ไว้วางใจข้าทาสบริวารหรือคนใช้ที่เป็นผู้ชายมากนัก กิจการงานทุกอย่างจะพังลงได้ก็เพราะความไม่ระวังของตน ฐานะก็อาจจะพังลงเพราะความพลาดพลั้งเสียรู้เขาได้