ทำนายไฝหญิง-12 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(56) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ข้อมือซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่จะเป็นที่พึ่งแก่ญาติพี่น้องได้ จะได้สามีที่พอมีอันจะกิน บุตรหายากจะมีก็แค่คนเดียว สบายเมื่อแก่
(57) หญิงใดมีไฝอยู่ที่สีข้างซ้าย ขอทำนายว่า เปนหญิงที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นที่พึ่งของสามี จะได้พบเนื้อคู่ผิวเนื้อขาวเหลืองเมื่ออายุครบ 18 ปี จะเกิดบุตรด้วยกันหลายคน ถ้าบุตรคนแรกเป็นชายจะต้องจากกัน จะสบายเมื่อแก่
(58) หญิงใดมีไฝอยู่ที่สีข้างขวา ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่ชั่วต่ำช้า เป็นนักเลงการพนัน ชอบสนุกเฮฮาไปตามลำพัง ไม่ใคร่ไยดีต่อลูกต่อสามี บุตรหายาก จะลำบากเมื่อแก่
(59) หญิงใดมีไฝอยู่ที่รูสะดือ ขอทำนายว่าเป็นหญิงที่มีโชคดี มักจะได้ลาภรางวัลจากชายคนรักอยู่เสมอ เนื่อคู่ที่แท้จริงต้องเป็นพ่อค้าที่มีชื่อเสียง เมื่อสมรสแล้วจะได้ได้รับความสุขมาก เกิดบุตรธิดาหลายคน คนโตจะมีบุญวาสนามาก พ่อแม่จะได้พึ่งเต็มที่
(60) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ฝ่ามือซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีวาสนามาก เมื่ออายุครบ 20 ปีไปแล้ว จะได้สามีที่มียศสูงส่งในวงราชการ มีเงินทองมากจะเป็นที่พึ่งแก่เหล่าบรรดาญาติมิตรทั่วไป จะเกิดบุตรธิดาหลายคน คนโตจะได้พึ่งเต็มที่