ไฉ่เซ่งเอี๊ยะไฉ่เซ่งเอี๊ยะ หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า ไฉเสินเย่ (สำเนียงจีนกลาง) เป็นเทพเจ้าที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย โชคลาภ นับเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการยกย่องและกราบไหวว้ากที่สุดองค์หนึ่ง และคนทุกชนฃั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนก็สามารถไหว้เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี๊ยะได้

ประวัติความเป็นมา
ประวัติตั้งแต่สี่ถึงห้าพันปีมาแล้ว เทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี๊ยะมี 2 องค์ องค์แรกเรียกว่า เอียกวงเม้ง เป็นอำมาตย์ที่ซื่อสัตย์ที่สุด เมื่อเห็นว่ามนุษย์มีความเดือดร้อนกันมาก ก็เลยไปขอบำเพ็ยตบะจากเง็กเซียนฮ่องเต้จนกระทั่งสำเร็จ เมื่อท่านเดินทางไปไหนใครมีความทุกข์ท่านก็จะแจกเงิน แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นปีแรก วันแรก ยามแรกเท่านั้น ต่อมาเตียตงเม้งเป็นปังบุ๋น เป็นนักปราชญ์ เป็นอำมาตย์ นักปราชญ์มีมหาเทพองค์หนึ่งซึ่งตบะแก่กล้ามาก ๆ เรียกว่า ตังบู๊ จะมีกระบอง 7 สี หมาดำ เสือขาว และแส้ ซึ่งองค์นี้จะบำเพ็ญตบะอยู่ที่บู๊ตึ้ง เป็นลูกศิษย์ของไท่ชั่งเล่าจินพร้อม ๆ กับเป็นศิษย์พระสหายของเทพเจ้าเที่ยนเพียนเสี่ยงตี่หรือตั่วเล่าเอี้ย ถ้าใครทราบว่าที่ถนนตะนาวศรี ศาลเจ้าพ่อเสือ ชื่อจริง ๆ ของเขาคือ เที่ยนเพียนเสี่ยวตี่ หรือ ตั่วเล่าเอี้ย แต่เนื่องจากมีองค์เสือเขาเรียกว่าเจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อเสือกับเที่ยนเพียนเสี่ยวตี่หรือตั่วเล่าเอี้ยเป็นสหายกัน และมีฤทธิ์เดชพอ ๆ กัน จนกระทั่งมาวันหนึ่งเกิดความรู้ว่าไม่ได้แล้วต้องเป็นเอก จึงไปหาไท่ชั่งเล่าจิน ซึ่งก็ได้บอกว่าไม่ยากในยามสองของปีแรก วันแรก ท่านก็มาโปรด หรือยามสามมาโปรดมนุษย์ก็ได้แค่วันเดียว ก่อนจะถวายพระพรเง็กเซียนฮ่องเต้พระราชาแห่งสวรรค์ แล้วจากนั้นก็มาโปรดมนุษย์ในยามที่ 2 ยาม 2 กับยาม 3 ก็คือระหว่างเวลาตี 2 ถึงตี 5 ซึ่งอันนี้คือชื่อ จิวฮวงเม้ง