ชื่อของยาม ทั้ง 16 ยาม

ในยามกลางวัน และยามกลางคืน ทั้ง 16 ยามนั้นจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ดังนี้

ชื่อเรียกยามในเวลากลางวันสังเกตุว่ามีการยกยามแรกมาปิดท้ายรายการอีกครั้งให้ครบ 8 ที่เป็นเช่นนี้เพราะเราต้องเข้าใจเสมอว่าใน 7 วันนั้นแบ่งเป็น 8 ยามฉะนั้นจึงต้องมีให้ครบทั้ง 8 ยาม

ชื่อเรียกยามในเวลากลางคืนหลักการก็เหมือนกับกลางวันคือต้องปิดท้ายด้วยยามแรกอีกครั้งเพื่อให้ครบ 8 ยาม สรุปได้ว่าในช่วงเวลา 12 ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 8 ยาม และแต่ละยามก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป คนเกิดวันอะไรตกฟากเวลาใดใช้ชื่อยามอะไรก็ดูได้จากที่กล่าวไปแล้ว