ตัวอย่างการสร้างเรือนร่างด้วยเลข 7 ตัว

สำหรับผู้เกิด วันศุกร์ เดือน 4 ปีชวด แทนด้วยหมายเลขดังนี้
วันศุกร์ใช้หมายเลข 6 เดือน 4 ใช้หมายเลข 4 ปีชวด ใช้หมายเลข 1 ให้ตั้งฐานดังนี้


วางตัวอย่างตามหมายเลขลำดับและชื่อของแต่ละช่อง ซึ่งจะแยกออกให้เป็นส่วนร่างกายได้ดังนี้
เมื่อวางตัวเลขพร้อมทั้งชื่อลงไปตามตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเห็นได้ชัดเจนว่า ตัวเลขของ อัตตะ ตนุ มรณะ จะต้องอยู่ส่วนศีรษะเป็นจุดแรกทุกครั้ง เลขของมรณะนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการทำนาย ระบุให้ทราบถึงในเรื่องของไฝหรือปานตามร่างกายได้อย่างแม่นยำ ในเมื่ออยู่ตรงกันเมื่อใด เช่น ตามเรือนร่างดังที่ได้ยกตัวอย่างไปนั้น เลขที่ตกมรณะคือหมายเลข 1 ไปตรงกันกับหมายเลข 1 ของวันเกิดที่ธะนังช่วงของหน้าอก และหมายเลข 1 ของเดือนเกิดที่ปุตตะในช่วงขาขวา จึงทายได้ว่า มีไฝหรือปานที่หน้าอกหรือขาขวา จะสรุปกันได้อย่างง่าย ๆ ก็คือหากหมายเลขมรณะไปตรงกันกับหมายเลขเดือนเกิดและตรงกับหมายเลขวันเกิดที่ช่องอะไร และหมายเลขอะไรก็ตาม ถ้าเลขซ้ำกันแล้ว ก็ยิ่งระบุได้ชัดเจนไปเลยว่า ในส่วนของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งตามหมายเลขนั้น ๆ จะต้องมีไฝหรือปานอย่างแน่นอน
แต่แม้ว่าเราจะทราบว่ามีไฝหรือปานอยู่ที่ส่วนใดของร่างกายแล้วก็จริงอยู่ เราก็ยังต้องแยกออกไปอีกว่าไฝหรือปานดังกล่าวนั้นจะต้องมี 2 สี คือ ไฝดำ หรือ ปานดำ หรือ ไฝแดง หรือ ปานแดง ซึ่งเราก็สามารถหาที่มาของจุดนี้ได้ไม่ยากเลย คือ ภาคแรก เราจะต้องเห็นกันได้จากเลขหมายของ สมปเคราะห์ หรือว่าเลขหมายของ บาปเคราะห์ หรือจะเรียกว่า พระนพเคราะห์ หรือ พระเคราะห์ก็ได้ ซึ่งก็จะมีความหมายไม่แตกต่างกันไปเท่าใดนัก เมื่อเอามารวมกันก็จะเรียกว่า พระอัฏฐเคราะห์
หากเดือนกำเนิดในฐานของปีที่ระบุไว้ว่าเป็นหมายเลข สมปเคราะห์ หรือ นพเคราะห์ คือหมายเลข 2-4-5-6 คือ พระจันทร์ พระพุธ พระพฤหัสบดี และพระศุกร์ ไฝหรือปานที่มีอยู่ภายในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายนั้น จะต้องได้รับคำทำนายว่า ไฝแดง หรือ ปานแดง แต่ถ้าหากว่าดวงกำเนิดในฐานปี ได้ระบุเอาไว้ว่าเป็นหมายเลข บาปเคราะห์ หรือ พระเคราะห์ คือหมายเลข 1-3-7 คือพระอาทิตย์ พระอังคาร และพระเสาร์ ไฝหรือปานที่มีอยู่ภายในจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายนั้น จะต้องได้รับคำทำนายว่า ไฝดำ หรือ ปานดำ หรือไม่เช่นนั้นก็จะออกสีค่อนข้างดำเป็นส่วนใหญ่ตามคำทำนายที่ว่านี้