การประดิษฐานรูปเคารพเทพเจ้ากวนอู

เทพเจ้ากวนอูเป็นสัญลักษณ์แห่งการปราบปรามผู้ร้ายและความอยุติธรรมในสังคม ในประเทศฮ่องกงมักจะมีรูปเคารพของท่านประดิษฐานอยู่ในทุก ๆ แห่ง เพราะเชื่อกันว่าจะสามารถปราบปรามสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาได้ การประดิษฐานรูปกวนอูตามร้านค้าหรือสำนักงาน จะหมายถึงการปกป้องคุ้มครองภัยอันตราย รวมถึงการช่วยให้หลุดพ้นจากการถูกคดโกง โดยให้ตั้งรูปเทพเจ้ากวนอูไว้ในอาคารหันหน้าออกสู่ประตูทางเข้า เพื่อแสดงถึงการพิทักษ์รักษาสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามา

เทพเจ้ากวนอูปางต่าง ๆ ที่นิยมนำมาสักการะบูชา
เทพเจ้ากวนอูขี่ม้า นิยมบูชาในหมู่นักธุรกิจ นักการเมือง ทหาร ตำรวจ ทนาย ที่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มั่นคงและมีความมั่งคั่ง นิยมบูชาเพื่อนำพาชัยชนะคู่แข่งสามารถสู้กับศัตรูคู่แข่งได้ ทำให้เป็นที่น่าเกรงขามต่อผู้คนทั่วไป ทำให้มีความเจริงก้าวหน้ามั่นคง
เทพเจ้ากวนอูยืนถือของ้าว ปางนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามและขณะเดียวกันทุกคนก็รู้จักท่านในนามของเทพผู้พิทักษ์ความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ การบูชาเทพเจ้ากวนอูปางนี้นั้นก็เพื่อขอให้บารมีของท่านได้ปกปักษ์รักษาคุ้มครองให้ชีวิตมีความราบรื่นสมหวังในทุก ๆ เรื่อง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความสุขร่มเย็นเป็นสุข
เทพเจ้ากวนอูปางนั่งบัลลังก์ การบูชาเทพเจ้ากวนอูในปางนี้มีนัยแห่งความเป็นสิริมงคลสุงสุด หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน หรือหมายถึงความสุขสมหวังในทุก ๆ เรื่อง มีความสงบและร่มเย็นในชีวิต
เทพเจ้ากวนอูสั่งการ เทพเจ้ากวนอูปางนี้เป็นที่นิยมเลื่อมใสศรัทธาด้วยท่าทางที่สง่างามน่าเกรงขาม ประทับยืน มือซ้ายถือง้าว มือขวาชี้สองนิ้วไปข้างหน้าในลักษษะสั่งการด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ปางนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ข้าราชการทหารตำรวจ หรือผู้ที่มีกิจการเป็นของตนเอง
เทพเจ้ากวนอูนั่งอ่านตำรา เทพเจ้ากวนอูปางนี้เป็นปางที่สงบเยือกเย็น เชื่อว่าจะนำพาความสงบร่มเย็นมาสู่ผู้ที่เคารพบูชา คุ้มครองบ้านเรือนให้รอดจากภัยอันตรายต่าง ๆ ทั้งจากโจรผู้ร้าย อัคคีภัย วาตภัย หรืออุทกภัย