ของที่จัดสำหรับไหว้บรรพบุรุษ

วันก่อนหน้าที่จะถึงวันตรุษจีนลูก ๆ หลาน ๆ ชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับด้วยการจัดของมาเซ่นไหว้เพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่คอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ญาติที่อยู่ห่างไกลได้มาพบปะสังสรรค์กันสร้างความสามัคคีสนิทสนมกลมเกลียวกันในหมู่ญาติอีกด้วย นิยมทำกันที่บ้านใหญ่หรือบ้านก๋งสี คือบ้านเก่าของพ่อแม่ เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในบ้าน

ของไหว้บรรพบุรุษ
ของคาว ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ ปลา ตับ จะมากหรือน้อยตามที่ผู้ไหว้สะดวก
ไหว้ 3 อย่าง หรือ ชุดซาแซ ได้แก่ หมู เป็ด ไก่
ไหว้ 5 อย่าง หรือ โหงวแซ ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา
กับข้าว นิยมไหว้ 8 อย่าง หรือ 10 อย่าง และที่สำคัญต้องมีกับข้าวที่เป็นน้ำ 1 อย่าง
ข้าวสวยใส่ชาม วางพร้อมตะเกียบ ตามจำนวนชุดของบรรพบุรุษซึ่งนิยมนับถึงรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย
ขนมไหว้ฮวกก้วยหรือขนมถ้วยฟู คักท้อก้วยหรือขนมกุ๊ยช่าย
ซาลาเปาหรือขนมจันอับ มักนิยมทำเป็นสีชมพูหรือแต้มสีชมพูเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขนมเข่ง ขนมเทียน ถือเป็นขนมไหว้หลักๆ
ผลไม้ ส้ม กล้วยเลือกที่เขียว ๆ ยังไม่สุก ลูกพลับ แอปเปิ้ล ชมพู่ เป็นต้น
กระดาษเงิน กระดาษทอง ต้งมีอ่วงแซจิ่วหรือใบเบิกทาง ซึ่งเชื่อกันว่าบรรพบุรุษจะได้ใช้เบิกทางมารับของที่ลูกหลานจัดเตรียมมาไหว้
น้ำชา หรือสุราจัดตามจำนวนชุดของบรรพบุรุษ

การประกอบพิธีกรรมในพิธีการไหว้บรรพบุรุษ มีดังนี้
1.ให้เตรียมอาหาร 2 ชุด ชุดที่ 1 วางในบ้านหน้ารูปบรรพบุรุษ ชุดที่ 2 วางไว้หลังบ้านกลางแจ้งสำหรับไหว้วิญญาณที่ไม่มีญาติ ชาวจีนเรียกว่า ฮอเฮียตี๋ ตามอย่างไทยจะเรียก สัมพเวสี
2.เมื่อตั้งอาหารคาวหวานและผลไม้พร้อมแล้วให้จุดธูปเทียนเคารพทั้งบรรพบุรุษทำก่อนเที่ยง ส่วนสัมพเวสีจะทำพิธีกรรมในตอนบ่ายหรือเย็น
3.เมื่อจุดธูปเทียน ประกอบพิธีกรรมไปประมาณครึ่งชั่วโมงให้เผากระดาษเงินทั้งสองที่ แล้วเก็บส่วนที่เหลือไว้ ซองธูปเทียนเผาไปด้วยและเทน้ำชาลงไป
4.สำหรับไหว้สัมพเวสี (หลังบ้าน) ให้เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ดังนี้
ธูป 10 ดอกอาหารคาว ผลไม้ข้าวเปล่า น้ำเปล่า 1 ถัง (ใส่กิ่งทับทิมลงไปด้วย) ข้าวสาร เกลือ กระดาษเงิน กระดาษทอง