สีเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

    สีประจำวัน คือ สีโอลด์โรส หรือสีแดง การใส่เสื้อผ้าในวันปกติที่ไม่ได้มีโอกาสหรืองานพิเศษอะไรก็ให้ใส่โทนสีแดงเป็นหลัก จะช่วยเสริมดวงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการงาน
    สีเป็นมงคล คือ สีเขียว เมื่อต้องการกระทำการสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จให้เลือกใส่เสื้อผ้าที่มีโทนเป็นสีเขียวเพื่อส่งเสริมความเป็นมงคล การนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงดั่งใจปรารถนา
    สีเสริมบารมี คือ สีชมพู เมื่อต้องมีการเจรจา หรือทำสัญญาใดเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ให้เลือกใส่เสื่อผ้าโทนสีชมพูเพื่อส่งเสริมให้มีบารมี และมีอำนาจเหนือผู้อื่น ไม่ว่าจะเจรจาต่อรองเรื่องใดก็จะมีแต่ชัยชนะและประสบความสำเร็จ
    สีแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัย คือ สีขาว เมื่อต้องมีการเดินทางหรืออยู่ในช่วงที่มีดวงชะตาไม่ดีทำให้เจ็บตัวอยู่บ่อย ๆ ให้เลือกใส่เสื้อผ้าโทนสีขาวจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ ทั้งปวง
    สีกาลกิณี คือ สีน้ำเงิน และ สีฟ้า ถึงแม้ว่าเสื้อผ้าโทนสีน้ำเงิน หรือฟ้านี้จะทำให้คุณดูดีก็ตาม แต่จะนำพาสิ่งไม่ดีมาให้ ทำให้เกิดอุปสรรคมากมายในหน้าที่การงาน รวมถึงคู่แข่งในด้านการงานก็จะคอยแย่งชิงตำแหน่งและผลงาน ดังนั้นชุดที่ใส่ไปทำงานควรหลีกเลี่ยงโทนสีน้ำเงินหรือฟ้า ถ้าชื่นชอบเสื้อผ้าสีนี้เป็นพิเศษก็แนะนำให้ใส่เป็นชุดลำลองเวลาไปไหนมาไหน หรือใส่ในวันหยุดแทน อีกทั้งหากต้องการรู้ว่าใครเป็นศัตรูที่มุ่งร้ายหรือคิดไม่ดีกับเราให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีน้ำเงินหรือฟ้าก็จะทำให้ศัตรูปรากฎตัวทำให้เราคาดเดาได้ว่าใครเป็นศัตรูของเรา