พยากรณ์ หินะ

เป็นคาถาทำนายถึงความหายนะ ความตกต่ำ บั้นปลายของชีวิต สิ่งที่ตัองระวัง ความสูญสิ้น
หินะ กับ ตะนุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บประจำตัว ขี้โรค สุขภาพไม่ดี ตอนเด็กเลี้ยงยาก หรือหัวดื้อ ซน สอนยาก สิ่งแวดล้อมไม่ดี ขาดเหตุผล เอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่
หินะ กับ กดุมภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้ใช้จ่ายเงินเก่ง แต่ไม่ชอบหาทรัพย์เท่าใดนัก เก็บเงินไม่อยู่ ชอบให้ผู้อื่นหยิบยืมจนตัวเองเดือนร้อน วัยแก่ตัวจะลำบากได้ ถ้ายังเป็นอย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วอยู่
หินะ กับ สหัชชะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเกิดมาอาภัพพี่น้อยหรือพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ มีแต่เรื่อง มีแต่ปัญหา บ้างว่าจะเดือดร้อนเพื่ออยู่เสมอ ทำอะไรไว้ใจเพื่อนไม่ได้ รักเพื่อนแต่เพื่อนไม่ค่อยจริงใจกับท่านเท่าใดนัก
หินะ กับ พันธุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะพบกับความเดือดร้อนอันเกิดจากญาติพี่น้อง บ้างว่าเป็นนไร้ญาติ หรือยู่ห่างไกลกันจะดีกว่าอยู่ใกล้กัน เพราะไม่สรางเรื่องเดือดร้อน และมักจะเกิดภัยทางยานพาหนะ เช่น รถชนหรืออาจเสียเงินเพราะรถ เป็นต้น
หินะ กับ ปุตตะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้อาภัพบุตร เช่น ไม่มีบุต หรือบุตรมักสร้างปัญหาให้เสมอ ขี้โรค เลี้ยงยาก หัวดื้อ เอาแต่ใจ พึ่งพาอาศัยไม่ค่อยได้
หินะ กับ อริ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะจาจะพบแต่ปัญหาอุปสรรม เรื่องผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา และมีศัตรูคู่แข่งขัน มีชีวิตที่ต้องคอยต่อสู่อยู่ในด้านความเป็นอยู่ตลอดไป
หินะ กับ ปัตนิ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้เนื้อคู่เป็นคนขี้โรค มีปัญหาสุขภาพ หรือได้คู่เป็นคนอกหักเคยหย่าร้างมาแล้ว ไม่สู้จะมีความสุขในครอบครัวเท่าใดนัก ขัดแย้งในเรื่องแนวความคิดซึ่งกันและกันตลอด
หินะ กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามักจะมีเรื่องไม่ดีในการเดินทาง และจะพลัดถิ่นที่อยู่อีกด้วย บ้างว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ป่วยไข้ตลอดและมิได้อยู่ในถิ่นกำเนิด
หินะ กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะเกิดภัยจากผู้ให้ความช่วยเหลือที่ไม่จริงใจ ทำอะไรเห็นผลช้าไม่สำเร็จ ชีวิตหักเหไปอย่างไม่คาดฝันและมีความหวังอยู่กับเรื่องลม ๆ แล้งๆ
หินะ กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามักจะทำอะไรผิดพลาด ตัดสินใจในเรื่องผิด มักมีเรื่องเดือดร้อนในการทำมาหากิน ชอบทำงานอิสระไม่ขึ้นกับใคร
หินะ กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาหวังสิ่งใดไม่ค่อยสำเร็จสมหวังนัก บุญมีอยู่แต่กรรมมาบัง ทำให้ขัดลาภ อับโชค หรือเป็นทุกข์ลาภ มีผู้เบียดเบียนทำร้ายด้านการเงินอยู่ตลอด
หินะ กับ พยายะ
พยากรณ์วา เจ้าชะตามักมีโรคภัยเรื่องรับ หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชีวิต มีวิบากกรรมตามทันอยู่เสมอเมื่อทำความชั่ว หมั่นทำบุญบ่อย ๆ จะผ่อนหนักเป็นเบาได้
หินะ กับ ทาสี-ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาไว้ใจคนใช้หรือคนอื่นไม่ได้ ชอบสร้างเรื่องจะเกิดภัยเพราะคนชั้นต่ำทราม แม้กระทั่งคนในครอบครัวก็นำเรื่องเดือนร้อนมาสู่เป็นประจำ