ทำนายไฝชาย-5 (ส่วนบน-แนวหน้า)
(21) ชายใดมีไฝอยู่ที่ลูกคางซ้ายหรือขวาก็ตาม ถ้างอกขนดำติดอยู่ด้วย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีปัญญาเจ้าความคิด จะทำอะไรก็มักเห็นแก่ส่วนตัวเป็นใหญ่ มักเอาเปรียบคนอื่น รับราชการฝ่ายการทหารจะได้ดีเร็ว จะได้เมียเป็นหญิงที่มีอันจะกิน แก่ตัวไปจะได้รับแต่ความสุขสบายมากขึ้น พึ่งบุตรไม่ได้
(22) ชายใดมีไฝอยู่ที่ท้ายทอย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีปัญญาหัวคิดใหม่แปลก ๆ อาจใช้หัวคิดเป็นแนวทางอาชีพได้เป็นอย่างดี แต่อาชีพที่ดีอย่างแท้จริงควรรับราชการฝ่ายทางทหาร จะได้เมียที่พอจะอุปการะกันได้ดี แต่เงินทองที่หาได้จะเก็บไว้ไม่อยู่ อายุ 40 ไปแล้วจึงจะมีความสุขตลอดไป
(23) ชายใดมีไฝอยู่ที่ซอกหูขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยชอบทางหนังสือ ถ้ารับราชการฝ่ายพลเรือนจึงจะได้ดี เนื้อคู่ที่แท้จริงจะได้กันเมื่ออายุ 25 ปีไปแล้ว เงินทองหาได้คล่อง ต่อไปภายหน้ากระทั่งแก่ตัวพออยู่พอกิน
(24) ชายใดใฝอยู่ที่ซอกหูซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีวาสนาดี จะคิดทำอะไรมักมีผู้คอยอุปการะช่วยเหลือจนสำเร็จผบ แต่เป็นคนขัดลาภอยู่สักหน่อย อาชีพทางค้าขายจะดี จะได้เมียที่ร่ำรวยเป็นคู่อุปถัมภ์และสบายไปตลอดจนกระทั่งแก่ตัว
(25)ชายใดมีไฝอยู่ตรงแสกหน้าผาก ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีความอาภัพ นับแต่เกิดมาก็มีแต่ความยากลำบาก มีนิสัยใฝ่ต่ำ ชอบประพฤติแต่ความชั่ว เช่นสูบฝิ่นกินสุรา ชอบคบแต่คนพาลต่ำช้า ไม่ชอบทำการทำงาน เมียที่ได้ก็ไม่ดี พึ่งไม่ได้เลย ถ้าไปอยู่ต่างเมืองจึงจะพอค่อยดีขึ้นบ้างแบบพอมีพอกิน