โป๊ยเซียนโป๊ยเซียน เป็นคติความเชื่อของลัทธิเต๋า เป็นกลุ่มเทพเจ้าที่นิยมนับรวมกันทั้ง 8 องค์ สัญลักษณ์ของโป๊ยเซียนมีความหมายถึง “ความสุข ความโชคดี และขออำนวยพรให้มีอายุยืนยาว”
โป๊ยเซียนมีความหมายถึง เซียน 8 องค์ ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนนับถือมาช้านานไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย เทพเจ้าทั้ง 8 องค์นี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาก ตามศาลเจ้าของหมู่บ้านชาวจีนมักมีแท่นบูชาที่ปูด้วยผ้ามีภาพวาดของเซียนทั้งแปดรวมกลุ่มอยู่ บ้างก็เป็นภาพเซียนนั่งเรือกลับจากการไปงานเลี้ยงของทวยเทพ

โป๊ยเซียนประกอบไปด้วย 8 เซียน คือ
1.จงหลีเฉวียน (หั่งเจ็งลี้)
2.หลีเถียไหว่ (ลี้ทิไกว้)
3.จางกั่วเหลา (เตียก้วยเล่า)
4.หลี่ตังปิน (ลื่อตั่งปิง)
5.เฉากว๋อจิ้ว (เขาก๊กกู๋)
6.หันเซียงจื่อ (ฮั่งเซียงจื้อ)
7.เหอเซียนกู (อ้อเซียนโกว)
8.หลันไฉ่เหอ (น้าไซ่ฮั้ว)

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเซียนแต่ละองค์จะมีแตกต่างกันไป นอกเหนือจากเทพเจ้าในกลุ่ม ฮก ลก ซิ่ว แล้วเซียนทั้งแปดก็ถือว่าเป็นที่นิยมบูชากันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน