วิธีสักการะบูชาเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย (เจ้าพ่อเสือ)

ไหว้ด้วยธูป 18 ดอก ปัก 6 กระถาง เทียนแดง 1 คู่ และพวงมาลัย 1 พวง ส่วนการสักการะเจ้าพ่อเสือ จะต้องซื้อเครื่องเซ่นประกอบด้วย หมูสามชั้น ไข่สด และข้าวเหนียวหวาน
วิธีการไหว้แก้ชง
1.เครื่องไหว้ประกอบด้วย ไข่ไก่สด หมูสามชั้นสด ข้าวเหนียวหวาน พวงมาลัย 1 พวง กระดาษเงินกระดาษทอง ธูป 18 ดอก เทียนแดง 1 คู่
2.เขียนชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิดและอายุลงกระดาษ
3.นำเครื่องไหว้ทั้งหมดมาอธิษฐาน ยังไม่ต้องจุดธูปเทียน เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วให้วางเครื่องไหว้ไว้ก่อน หยิบเอากระดาษที่เขียนชื่อ-นามสกุลออกมา หันหน้าไปทางเจ้าพ่อเสือ นำกระดาษมาปัดไล่เคราะห์สิ่งไม่ดีออกจากตัว เริ่มปัด่จากศีรษะลงไปทั้งหมด 12 ครั้ง (เพราะ 1 ปีมี 12 เดือน)
4.นำกระดาษและเครื่องไหว้ที่วางไว้บนโต๊ะ ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าเจ้าพ่อเสือเพื่อถวายและพูดว่า เฮง เฮง แล้วเผากระดาษทิ้ง
5.เสร็จแล้วไปจุดธูปเทียน ธูป 18 ดอก เทียนแดง 1 คู่ แล้วอธิษฐานไหว้เทพเจ้าและขอพร เสร็จแล้วเอาธูป 18 ดอก แบ่งปักกระถางละ 3 ดอก ทั้งหมด 6 กระถาง (ข้างใน 3 กระถาง ข้างนอก 3 กระถาง)
6.นำน้ำมันมาเติมที่ตะเกียงด้านหน้า
7.อย่าลืมซื้อยันต์เจ้าพ่อเสือกลับบ้านด้วย

คำสวดถวายตัวเหล่าเอี๊ย
เทียง เอียง เอียง จุ้ย เหมี่ยง เมี้ยง ปัก เทียง จุ้ย เต็ก เหล่ง ขี่ เชี้ยง
จิง บู้ สิ่ง เจี่ยง เง็ก ฮือ ห่วย เสี่ยง เต็ง กิม ขวก ตี่ หง่วง เทียง
จี๋ เพ้า กิม ตั่ว เง็ก กวง เหยี่ยว โหงว ลุ้ย สิ่ง เปีย หู่ แก่ เปี่ยง
หลัก เต็ง เง็กนึ่ง สุ่ย จอ อิ๋ว โปย สั่วะ เจียง กุง อ่วย เอ่า เชี้ยง
โปย ช่วย สิ่ง กู จั่ว เจี่ยง กั่ง หง เชี่ย จก เท้ง ปวย เชี้ยง
อุย เฮี้ยง สิ่ง เล้ง ทงสี่ ไฮ่ เสียะ ซี ฮก เจ๊ก บ่วง มิ้ง เตียม
เหียง เก็ง หุก เกาะ แจ่ สก สก เจ็ง เล้ง เหียก สิ่ง ห่วย จวง เงี้ยม
กิม ชี้ อู้ อี่ ห่ง หุก เสี่ย จี เชียว เล้า เจี๊ย เยี่ยว เชง เฮียง
ชำ กุ๋ย กิว ไป่ คึง เค่า เชี่ย เหี่ยง เทียง เสี่ยง ตี่ เกี้ย เหมี่ยว เฮี้ยง
ฮก หง่วง ไต่ ชี้ย เทียง จุง กั่ง อี๋ ตื๋อ เอียว ม้อ เจง สุ่ย เชี้ยง
กิ้บ กิบ หยู่ หลุก เหลง