ต้นตระกูลของเทพเจ้า

ในช่วงแรกของการสร้างโลกและสรวงสวรรค์นั้นยังไม่มีทั้งเทพและเทวดาองค์ใดอยู่เลยมีเพียงผ่านกู๋เท่านั้น จึงกล่าวได้ว่าผ่านกู๋เป็นต้นกำเนิดของเทพเจ้า เพราะเป็นผู้แบ่งแยกสวรรค์และโลกมนุษย์ออกจากกัน ผ่านกู๋อาศัยอยู่บนเทือกเขา เรียกว่า เทือกเขาหยก โดยอาศัยอากาศจากสวรรค์และน้ำจากโลก จนเวลาผ่านไปเนิ่นนานได้เกิดมีเทพเจ้าจากสวรรค์ชื่อ เทพเจ้าหยก หรือหยู่จิงซิ่น เกิดมาและได้มาพบรักกับนางบนโลกมนุษย์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์และทำให้เกิดการรวมตัวกันของโลกมนุษย์และสวรรค์ เทพเจ้าหยู่จิงซิ่นอาศัยอยู่ในเทือกเขาเจ็ดหรือหุบเขาสวรรค์ ซึ่ง ณ ที่แห่งนี้มีความสวยงามมากมีผลไม้สวรรค์ผลสีแดง มีพระราชวังสวยงามโอ่อ่าถึง 7 แห่ง ประดับประดาด้วยทองคำล้ำค่า เทพเจ้าหยูจิงซิ่นได้อาศัยอยู่บนหุบเขาแห่งนี้จนสิ้นอายุขัย ซึ่งชาวจีนต่างก็เชื่อว่าเทพเจ้าหยู่จิงซิ่นคือต้นตระกูลแห่งเทพเจ้าจีน และความเชื่อเรื่องเทพเจ้าของจีนนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็มีความเชื่อในเรื่องของต้นตระกูลของเทพเจ้าที่แตกต่างกันออกไป แต่ถึงกระนั้นเรื่องความเชื่อของเทพเจ้าจีนก็ยังคงอยู่ในสายเลือดของลูกหลายชาวจีนในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมา