ไต่ฮงกงโจวซือตามตำนานได้เล่าขานว่า หลวงปู่ไต่ฮงกง ท่านเป็นพระภิกษุในสมัยราชวงศ์ซ้อง จาริกมาจากเมืองอื่น ท่านชอบสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้วยการเก็บศพไร้ญาติ และชอบช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ อย่างเช่น ช่วยชาวบ้านสร้างสะพานซ่อมถนนหนทางที่ชำรุดให้ใช้งานได้ เป็นต้น มีพระจำนวนหนึ่งได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านทำและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการทำงานเพื่อสังคม อีกทั้งยังสานต่องานของท่านให้ดำเนินต่อไปเรื่อยมา จนต่อมาได้เกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้นในถิ่นชนบทแห่งหนึ่ง ส่งผลให้มีผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมาก คณะสงฆ์จึงได้ช่วยกันเก็บศพและประพรมน้ำมนต์ให้แก่ศพเหล่านั้น และได้เกิดเหตุปาฏิหารย์ขึ้นผู้ป่วยเหล่านั้นกลับหายเป็นปกติ ชาวบ้านจึงได้สร้างศาลาบูชาท่าน เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นอานิสงส์จากหลวงปู่ไต่ฮงกงโจวซื่อ และได้มีการทำกันอย่างแพร่หลายไปทั่วเมืองแต้จิ๋ว โดยเรียกศาลานี้ว่า ศาลาหลวงปู่ไต่ฮงกง ชาวบ้านยังคงยึดถือปฏิบัติตามแนวทางของท่านโดยการช่วยกันทำงานเพื่อสาธารณะประโยชน์เหมือนเดิมทั้งการสร้างสะพานซ่อมแซมถนนต่าง ๆ เพื่อถวายแก่หลวงปู่ไต่ฮงกง ซึ่งชาวจีนถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง
จากความเชื่อเรื่องการทำบุญสงเคราะห์ผู้ยากไร้นี้ จึงได้เกิดเป็นมูลนิธิเพื่อสงเคราะห์ศพไร้ญาติและช่วยเหลือผู้ยากไร้ขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งไม่เพียงเพื่อสืบสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงปู่ไต่ฮงกงด้วยการช่วยกันบริจาคโลงศพให้แก่ศพไร้ญาติ ยังเปรียบเสมือนการได้ทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้ชีวิตพ้นจากภัยพิบัติต่าง ๆ อีกด้วย

สิ่งที่ใช้บูชาไต่ฮงกงโจวซือ
1.ธูป 5 ดอก
2.เทียนแดง 1 คู
3.กระดาษเงินกระดาษทอง
4.ผลไม้
5.ดอกบัว

วิธีบูชาไต่ฮงกงโจวซือ
วิธีการไหว้เริ่มต้นจากจัดผลไม้ ดอกไม้ที่นำมาถวายวางไว้ที่แท่นบูชา แล้วจุดธูป 5 ดอก ไหว้ฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทาง จากนั้นจุดธูปอีก 17 ดอก ไหว้องค์ไต่ฮงกง แล้วนำธูปไปปักไว้ที่กระถางซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 5 กระถาง กระถางละ 3 ดอก จนเหลือ 2 ดอกสุดท้ายให้ปักที่กระถางหน้าประตูทางเข้าอีกข้างละ 1 ดอก