พยากรณ์ กดุมภะ

เป็นคาถาทำนายถึง เรื่องของฐานะทางการเงิน การมีทรัพย์สิน ความร่ำรวย ของเจ้าชะตา
กดุมภะ กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามักพบกับความยากแค้น มีแต่เรื่องจ่ายออกนอกตัว และมีผู้อื่นมาช่วยท่านผลาญเงินทองด้วยควรจะระวังให้ดี
กดุมภะ กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีความอยู่ดีกินดี มีความสุขยิ่งกว่าพ่อแม่ต้นตระกูล เพราะมีบุญเก่าที่สร้างมาดี มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ
กดุมภะ กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้ขยันหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวดี คิดแต่เรื่องสร้างตัวจนประสบความสำเร็จมีฐานะมั่นคง
กดุมภะ กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้สมบัติจากบิดามารดา มีความเจริญก้าวหน้า ถือว่าดวงเฮงอยู่ตลอดเพราะวาสนาหนุนส่ง เร่งสร้างความดีเข้าเถิด
กดุมภะ กับ พยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะเก็บทรัพย์สินไม่อยู่ ซึ่งจะหามาได้เองด้วยลำแข้งหรือมีผู้ยกทรัพย์สมบัติให้ก็ตาม มักรักษาไว้ไม่อยู่มีแต่ล้มเหลววิบากกรรมตามทัน ควรมีสติมากกว่านี้ และอย่าได้เบียดเบียนใครเด็ดขาด
กดุมภะ กับ ทาสี
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีครอบครัวที่ร่วมกันหาเงินหาทอง ทำงานเก็บเงินเพื่อความสุขในบั้นปลายชีวิต แต่ต้องผ่านความยากลำบากยุ่งยากเสมอจงอดทนไว้ให้มาก
กดุมภะ กับ ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะเป็นคนขยัน มีผู้เข้ามาร่วมสร้างตัวทำมาหากินด้วยกันจะดีกว่าอยู่คนเดียว และมักเหน็ดเหนื่อยก็จริงแต่ก็มีทรัพย์สินได้แน่นอน