คำทำนายวันอังคารกลางคืนทั้ง 8 ยาม

ผู้ที่เกิดในยามที่ 1 ภุมโม 3 ทำนายว่า เป็นคนที่มีใจขี้ขลาดขี้กลัวไม่สู้คน แต่มักมีความสามารถเฉลียวฉลาด รู้เท่าทันเหตุการณ์ มีจิตใจโอบอ้อมอารี ญาติพี่น้องจะพึ่งตนได้ ญาติข้างพ่อไม่สนใจมักจะคบไว้แต่ญาติข้างแม่ จะกลายเป็นคนที่มั่งมีทรัพย์สินเงินทอง ไม่รู้จักคำว่าตกอับหรือได้รับความลำบากแต่อย่างใด เป็นคนมีความรู้สึกนึกคิดที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงเหตุร้ายให้กลายเป็นดีได้ จึงมีผู้ให้ความเคารพนับถือเป็นนวนมาก ส่วนใหญ่มักจะมีความรักใคร่เอาใจช่วยจึงไม่ได้รับทุกข์ยากลำบากแต่อย่างใด
ผู้ที่เกิดในยามที่ 2 เสาโร 7 ทำนายว่า เป็นคนดวงแข็งมาก พ่อแม่มักจะเลี้ยงตกไม่ได้ พอเกิดมาพ่อแม่มักจะได้รับเคราะห์กรรมอย่างหนัก สูญเสียทรัพยิ์นเงินทองมากมาย จึงเกลียดชังตนนัก อีกทั้งตนเองก็ยังดื่อรั้นไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ถือเอาใจตนเป็นหลักและมักเป็นนักการพนัน ยาเสพติด อันเป็นหนทางล้างผลาญทรัพย์สมบัติอันเป็นมรดกให้พังพินาศไป ญาติมิตรจึงไม่ชอบหน้า หากพ่อแม่ยกให้กับคนอื่นนำเอาไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ก็พอจะแก้ไขสิ่งอุบาทว์ให้รอดตัวไปได้
ผู้ที่เกิดในยามที่ 3 วุโธ 4 ทำนายว่า เมื่อยามที่เกิดมามักจะอาภัพมากกว่าคนอื่น ๆ พ่อแม่ของตนเลี้ยงไว้เองไม่ได้ มักจะเกิดความเดือดร้อยอยู่เป็นประจำ ถ้ายกให้ผู้อื่นเอาไปเลี้ยงก็พอจะทุเลาเบาบางลงไปได้ จนกระทั่งโตใหญ่จึงจะได้ดี จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยของพ่อแม่และญาติพี่น้อง เมื่อยามเด็กจึงจะต้องพลัดพรากจากที่อยู่ ถ้าไม่เช่นนั้นโรคภัยก็จะเบียดเบียน จะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นปางตาย ไปอยู่แล้วกลับมาก็จะได้ดี
ผู้ที่เกิดในยามที่ 4 รวิ 1 ทำนายว่า เป็นคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ เกิดมานำมงคลมาสู่พ่อแม่มากมาย จะมั่งมีทรัพย์สินเงินทองและข้าทาสบริวาร พร้อมสิ่งต่าง ๆ มากมาย ญาติพี่น้องจะได้พึ่งพาอาศัยตนได้ จะได้เป็นใหญ่เป็นโตเหนือญาติพี่น้อง เป็นคนเฉลียฉลาดรอบรู้ในเรื่องกิจการต่าง ๆ ไม่เคยอับจนตกทุกข์ได้ยากเลย มักเป็นที่รักของคนทั่วไป และในบรรดาคนที่เคารพนับถือตนก็จะช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไป มียศฐาบรรดาศักดิ์เงินทองก็เพิ่มพูนมากขึ้นเป็นทวีคูณ
ผู้ที่เกิดในยามที่ 5 ชีโว 5 ทำนายว่า มักจะกำพร้าพ่อตั้งแต่วัยเด็ก จึงได้รับความลำบาก มีนิสัยชอบเป็นนักเลง มักจะมีผู้ขอเอาไปเลี้ยง หากอยู่กับพ่อแม่ดวงกำเนิดจะทำลายพ่อแม่ตนเอง ชอบกินเหล่าเมายา แต่ถ้าได้รับอาสาในกิจการต่าง ๆ ก็จะทำโดยไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบาก ขยันขันแข็งในหน้าที่ของตนดี เมื่อถึงวัยกลางคนก็จะได้ยศศักดิ์สูงกว่าคนอื่น ๆ หากอยู่กับผู้เลี้ยงที่มีสกุลต่ำตนเองก็มักจะตกต่ำตามเขาไปด้วย
ผู้ที่เกิดในยามที่ 6 ศศิ 2 ทำนายว่า เป็นคนใจแข็งราวกับเหล็กเพชร มักเอาแต่ใจตนเอง ใจร้าย ใจดำ แม้แต่พ่อแม่ตนห้ามปรามก็ไม่เชื่อฟัง บางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือทำร้ายพ่อแม่ของตนเองด้วยซ้ำไป หรืออาจจะหาเรื่องหาราวในสิ่งที่เป็นคดีความมาให้พ่อแม่ เป็นคนที่ไม่ค่อยจะได้อยู่ในอ้อมอกพ่อแม่เท่าใดนัก มีนิสัยไฝ่ต่ำชอบทางนักเลง สุรา นารี แถมยังเจ้าชู้ไวไฟ ผัวเขาเมียเขาก็ไม่สนใจไม่มียางอาย แต่มักเป็นคนมีความรู้ หากเถียงกับใครก็จะเข้าข้างตนเองว่าถูกเสมอ เป็นคนไม่ค่อยจะมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูง เพราะทำให้ตนเองให้คนอื่นเกิดความระอา
ผู้ที่เกิดในยามที่ 7 ศุกโร 6 ทำนายว่า มักจะเป็นคนเจ้าทุกข์ ดวงกำเนิดเป็นศัตรูกับพ่อ มักจะไม่ได้อยู่กับพ่อของตนแต่มีนิสัยเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารี ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทั่วไป เป็นคนที่มีดวงกำเนิดดีในด้านทรัพย์สมบัติ จะเป็นที่พึ่งของญาติพี่น้องได้ มีความรู้ดี มีสติปัญญาและความสามารถดี เมื่อเติบใหญ่จะมียศศักดิ์สูง ปากตนเหมือนวาจาสิทธิ์พูดอะไรออกมามักจะได้มักจะเป็นตามที่ปากพูดทุกครั้ง
ผู้ที่เกิดในยามที่ 8 ภุมโม 3 ทำนายว่า เป็นคนกล้าหาญเหนือคนอื่น จะมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสมบัติและเงินทอง จะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่และญาติพี่น้องที้งหลายได้ ทั้งยังมีน้ำใจที่ชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถเฉลียวฉลาดทันต่อเหตุการณ์ มักจะได้เป็นใหญ่มียศศักดิ์สูงกว่าญาติ ๆ ของตน