คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี๊ยะของฝ่ายมหายาน

“โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ”
เคล็ดคาถานี้ใช้บูชาสำหรับผู้ที่เกิดปีต่าง ๆ ทั้ง 12 นักษัตร เป็นหัวใจของคาถาทิเบต จารึกไว้เป็นภาษาสันสกฤตมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยให้ตั้งจิตให้สงบระลึกถึงความดี และบุญกุศลที่ได้ประกอบมา แล้วท่องคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล อธิษฐานขอพรจากท่าน
ท่านที่เกิดในปีฉลู มะโรง มะแม จอ คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภลคือ “โอม ชัมภาลา จาเลน ในเยน สวาหะ”
ท่านที่เกิดในปีขาล เถาะ คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม อา ฮูโอฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ในเยน สวาหะ”
ท่านที่เกิดในปีมะเส็ง มะเมีย คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “ โอม ชัมภาลา จาเลน ในเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะคารา สวาหะ”
ท่านที่เกิดในปีวอก ระกา คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ”
ท่านที่เกิดในปีกุน ชวด คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สะวาหา โอม อินทะระ ฌิมชัม ภะมะริ สวาหา”