คาถาและวิธีบูชาพระสังกัจจายณ์

คาถาบูชาพระสังกัจจายณ์
ตั้งนะโม 3 จบ
กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะมะนุปปัตโต พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิ จิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ ฯ
ตั้งนะโม 3 จบ
ธัมมะจักกัง ปะทังสุตะวา พุชฌิตะวา อัตตังปะทัง สันติเก อะระหาโลเก โลกานังหิตะการะณา ภันตาตันเต กัจจายะนะ นามะ ตีสุโลเกสุ ปากะโต พรหมะปุตโต มะหาเถโร อะระโห เชฏฐโกมุนี นัตถิเถโร สะโมอินทะคันธัพพา อะสุราเทวะ สักโก พรหมาภิปูชิโต นะโมพุทธัสสะ กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ นะโมธัมมัสสะ กัจจายะนะ มะหาเถรัสสะ นะโมสังฆัสสะ กัจจายะนะมะหาเถรัสสะ สุขา สุขะวะรังธัมมัง ธัมมะจักกัง ปะวะรัง นิฏฐิตัง ฯ
ตั้งนะโม 3 จบ (บทนี้ใชัสวดทุกวันเพื่อความเป็นสิริมงคง)
กิจจยะนะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โส ระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาราภัง ภะวันตุ เม ลาเภนะ อุตโมโหติ โส ระโห ปัจจุยาทิมหิ มะหาลาภัง สัพพะลาภา สะทาโสตติ ภะวันตุเม

วิธีบูชาพระสังกัจจายน์
1.ธูป 3 ดอก
2.เทียนแดง 1 คู่
3.น้ำสะอาด 1 แก้ว
4.ผลไม้ (ถวายทุกวันพระ)
พระสังกัจจายน์มีวิธีสักการบูชาเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์องค์อื่น ๆ คือ ให้ถวายด้วยอาหารเจเท่านั้น นอกจากนี้ก็เป็นพวกน้ำชา ผลไม้ ขนมหวาน บางคนก็ถวายเพียงน้ำดื่มและดอกบัว หรือดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมอย่างเช่นดอกมะลิ ก็ได้เช่นกัน

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพระสังกัจจายน์
คติการสร้างรูปเคารพพระสังกัจจายน์ หรือ “หมีเล่อฝอ” ของทางพุทธศาสนามหายานนั้น เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ซ่ง (ซ้อง) ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีความรุ่งเรืองทางด้านศิลปหัตถกรรมจีน รูปสำหรับเคารพบูชาทางศาสนาจึงถูกนำมาใช้ในความหมายที่ดีแก่ราชสำนักและคหบดีทั่วไป และด้วยเหตุนี้ ภาพวาดจิตรกรรมจีน ประเพณีประติมากรรมพระสังกัจจายน์ หรือ “หมีเล่อฝอ” จึงได้ถูกนำมาใช้วัฒนะมงคล เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขสมหวังและมีความหมายที่ดีเหมาะแก่การนำมาเป็นภาพอวยพรซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความราบรื่นประสบความสำเร็จ เต็มไปด้วยด้วยความสุขตลอดไป นอกจากนี้ตามตำราฮวงจุ้ย ยังเชื่อกันว่าหากตั้งพระสัจจายน์ไว้ในห้องรับแขกแล้ว จะช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งแก่ทุกคนในครอบครัวอีกด้วย