นักษัตรใดในแต่ละปีต้องแก้ชง

ชาวจีนเชื่อว่าการไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะ โดยเฉพาะคนที่มีดวงชะตาตกต่ำ หรือปีชง เมื่อมาไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยะแล้วจะทำให้ผู้กราบไหว้ทำสิ่งใดก็ลื่นไหลประสบความสำเร็จ หากดวงดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปอีก แต่ละปีก็จะมีปีชง คำว่า ชง ในภาษาจีน คือ การปะทะ หรือการไปรบกวนบารมีของเทพเจ้า กึ่งชง ปีห่วม ห่วมไท้ส่วย คือมีปีเกิดปีเดียวกับไท้ส่วย เป็นการกระทบบารมีไท้ส่วยของตนเอง

ในแต่ละปีจะมีอยู่ 4 นักษัตรที่กำหนดว่าต้องไปไหว้ไท้ส่วยเอี๊ยะ ได้แก่
ปีชวด คือ มะเมีย เถาะ ระกา ชวด
ปีฉลู คือ มะแม มะโรง จอ ฉลู
ปีขาล คือ วอก มะเส็ง กุน ขาล
ปีเถาะ คือ ระกา มะเมีย ชวด เถาะ
ปีมะโรง คือ กุน วอก ขาล มะเส็ง
ปีมะแม คือ ฉลู จอ มะโรงมะแม
ปีวอก คือ ขาล กุน มะเส็ง วอก
ปีระกา คือ เถาะ ชวด มะเมีย ระกา
ปีจอ คือ มะโรง ฉลู มะแม จอ
ปีกุน คือ มะเส็ง ขาล วอก กุน

ปีที่ “ชง” หรือ “ฮะ” (ไม่ถูกโฉลก)
ปีชวด ไม่ถูกโฉลกกับ ปีมะเมีย
ปีฉลู ไม่ถูกโฉลกกับ ปีมะแม
ปีขาล ไม่ถูกโฉลกกับ ปีวอก
ปีเถาะ ไม่ถูกโฉลกกับ ปีระกา
ปีมะโรง ไม่ถูกโฉลกกับ ปีจอ
ปีมะเส็ง ไม่ถูกโฉลกกับ ปีกุน

ปีที่ส่งเสริมกัน (ถูกโฉลก)
ปีชวด ถูกโฉลกกับ ปีฉลู
ปีขาล ถูกโฉลกกับ ปีกุน
ปีเถาะ ถูกโฉลกกับ ปีจอ
ปีมะโรง ถูกโฉลกกับ ปีระกา
ปีมะเส็ง ถูกโฉลกกับ ปีวอก
ปีมะเมีย ถูกโฉลกกับ ปีมะแม