ทำนายไฝหญิง-6 (ส่วนบน-แนวหน้า)
(26) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ตรงแสกหน้า ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีโรคประจำตัว มักเจ็บไข้บ่อย ๆ ไม่ค่อยจะมีความสุข สามีคนแรกจะอยู่ด้วยกันไม่ยืด ลูกผัวพึ่งไม่ได้ อายุจะสั้น และจะถึงมรณะกรรมด้วยความยากวิบาก
(27) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ในลูกตา เฉพาะตาขาวจะซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า หญิงนั้นเป็นหญิงที่มากชู้หลายสามี และเป็นกำพร้ามาแต่เล็ก ๆ ลำบากมาก เมื่ออายุล่วงเข้า 30 ไปแล้ว จึงจะค่อยมีความสุขบ้าง บุตรหายาก ถึงมีก็พึ่งไม่ได้
(28) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ใต้คาง ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่จะได้สามีที่มีศักดิ์สูงส่ง จะได้ลาภอยู่เนือง ๆ โดยมากญาติฝ่ายสามีจะให้ลาภ แต่จะเก็บไว้ได้ไม่นานจะมีชายที่ผิวเนื้อดำแดงมาล่อลวงปอกลอกเอาไปจนหมดตัว จะมีบุตรชายหญิง 3 คน แต่ไม่มีหวังจะพึ่งได้เลยสักคน
(29) หญิงใดมีไฝอยู่ที่หนังตาซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีใจซื่อสุจริตเป็นที่ตั้ง ลงปักใจรักใครแล้วก็จะรักเท่ากับชีวิตของตน จะประสบความสุขเป็นตอน ๆ ความจนเป็นเจ้าเรือน เมื่อความสุขได้ผ่านไปแล้ว
(30 หญิงใดที่มีไฝ 2 เม็ดอยู่ที่แก้มขวา ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่จะได้ทำการสมรสถึง 2 ครั้ง จะมีความสุขสบายดีมาก