ชื่อมงคลสำหรับผู้เกิดวันเสาร์

สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์โดยพื้นฐานแล้วจะมีความโดดเด่นในด้านบารมีและบริวารเป็นหลัก ซึ่งใน 2 ด้านนี้จะดีกว่าท่านที่เกิดในวันอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด ส่วนในด้านอื่น ๆ จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่จะด้อยมาก ๆ ในเรื่องของสุขภาพ และความอุตสาหะ เพราะพื้นฐานนิสัยของคนเกิดวันเสาร์จะเป็นคนที่ค่อนข้างเดาใจและอารมณ์ได้ยาก บทจะใจเย็นก็เย็นดั่งพ่อพระ แต่บทจะร้อนก็ร้อนดั่งไฟบรรลัยกัลป์ และด้วยอุปนิสัยที่เอาแน่นอนไม่ค่อยได้นี่เองจึงทำให้เป็นคนที่มักจะเบื่อสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขาดความกระตือรือร้นขยันหมั่นเพียรไม่ค่อยมีความอดทน และไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น เป็นคนดื้อเงียบ ดังนั้นท่านจึงจำเป็นต้องเสริมในด้านของความอุตสาหะและอายุเป็นหลัก
วรรคเดช ย ร ล ว
วรรคศรี ศ ษ ส ห ฬ ฮ
วรรคมนตรี จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วรรคบริวาร ด ต ถ ท ธ น
วรรคอายุ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วรรคมูละ สระทั้งหมด
วรรคอุตสาหะ ก ข ค ฆ ง
วรรคกาลกิณี ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
โดยพื้นฐานดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์เป็นคนที่มีบารมีมากอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้อักษรเดชเพื่อมาเสริมสร้างด้านบารมีอีก เพราะเหมือนเป็นการเร่งเติมเชื้อไฟให้กลายเป็นคนใจร้อนมากยิ่งขึ้นไปอีก ท่านที่เกิดวันเสาร์จะมีปัญหาด้านสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อย อีกทั้งยังขาดความวิริยะอุตสาหะ ชื่อของท่านควรต้องใช้อักษรในวรรคอายุและวรรคอุตสาหะเป็นหลัก โดยจะใช้อักษรอายุนำหน้าแล้วตามด้วยอักษรอุตสาหะ หรือใช้อักษรอุตสาหะนำหน้าแล้วตามด้วยอักษรอายุก็ได้ และปิดท้ายด้วยอักษรวรรคมนตรีเพื่อช่วยเสริมในด้านผู้อุปถัมภ์เมื่อยามเดือดร้อนจะได้มีคนมาคอยช่วยเหลือ ซึ่งในส่วนนี้จะเหมาะกับผู้ที่มีอาชีพทั่วไปที่ไม่ได้รับราชการและทำอาชีพค้าขาย โดยหน้าที่การงานของท่านไม่จำเป็นต้องใช้บารมีมากนักอักษรในชื่อจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มอักษรในวรรคเดชเข้าไปอีก ควรไปเสริมในส่วนที่ท่านยังด้อยอยู่เพิ่มเติมให้มีมากขึ้นก็พอ ท่านควรตั้งชื่อบุตรหรือชื่อตนเองด้วยอักษรดังต่อไปนี้
สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพค้าขายควรต้องเพิ่มอักษรในวรรคศรีคือ ศ ษ ส ห ฬ ฮ เข้าไปอีกอย่างน้อย 1 ตัว เพื่อช่วยเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่หน้าที่การงานของท่าน ส่วนท่านที่มีอาชีพรับราชการ หน้าที่การงานของท่านมีความจำเป็นต้องมีบารมีให้มากเข้าไว้ ถึงแม้ว่าท่านที่เกิดวันเสาร์จะมีพื้นฐานด้านบารมีอยู่มากแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เพียงพอให้ท่านเพิ่มอักษรเดชเข้าไปในชื่ออีกสัก 1 ตัวอักษรก็พอไม่ควรมีมากไปกว่านี้ ซึ่งอักษรเดชนอกจากจะช่วยเสริมในด้านบารมีให้แก่ท่านแล้วยังช่วยเสริมในด้านจิตใจของท่านให้มีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย แต่หากเพิ่มมากกว่า 1 ตัวอักษร จากที่ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็ยิ่งกลายเป็นควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลย