ทำนายไฝชาย-9 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(46) ชายใดมีไฝอยู่ปุ่มศอกซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีความหึงจัด มีทรัพย์พอประมาณ จะมีเมียควรเลือกเอาหญิงเมืองจึงจะดี อายุ 30 ล่วงไปแล้วจึงจะตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน และจะมีความสุขตลอดไปเรื่อยๆ
(47) ชายใดมีไฝอยู่ที่หัวไหล่ขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีวาสนาจะได้เมียเป็นคนมั่งมี แต่จะมีชื่อเสียงในการพนันต่าง ๆ แต่จะร่ำรวยฟุ่มเฟือยอยู่พักหนึ่ง แล้วกลับชะตาตกจนลงอีก ต่อไปก็กาควาสุขได้ยาก บุตรมีแต่เลี้ยงไม่ค่อยรอด
(48) ชายใดมีไฝอยู่ที่หัวไหล่ซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีความเป็นอยู่อย่างซึม ๆ ชอบอยู่อย่างเงียบ ๆ ต้องทำงานหนักอยู่เสมอ จะพบเนื้อคู่ คู่ทุกข์คู่ยากต่อเมื่ออายุครบ 30 ล่วงไปแล้ว จะอยู่ด้วยกันตลอดไป มีบุตรหลายคนพอจะพึ่งได้ ถ้าได้ไปหากินตามหัวเมืองไกล ๆ จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู จะสบายเมื่อแก่
(49) ชายใดมีไฝอยู่ที่นิ้วมือจะเป็นนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย นิ้วหนึ่งนิ้วใดก็ตาม หรือจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีอุปนิสัยฉลาดเฉียบแหลมรักความซื่อสัตย์ มีความกำหนัดมาก เป็นคนตระหนี่ถี่เหนียว อาชีพที่เหมาะควรเป็นการช่างจะดีมาก จะมีชื่อเสียงโด่งดังและจะได้รับเกียรติอย่างดี มีลาภอยู่เป็นระยะ จะต้องทำการสมรสถึงสองครั้ง จะมีบุตรหลายคนงานเป็นที่น่าพอใจ
(50) ชายใดมีไฝอยู่ที่หน้าอก ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยชอบในทางหนังสือ ถ้าได้ทำราชการจะได้ดีเร็ว เมื่ออายุ 25 ปีล่วงไปแล้วจะมีผู้ชักจูงให้ได้เมียที่ดีมีทรัพย์ จะเกิดบุตรชายหญิงหลายคน จะได้พึ่งบุตรคนหัวปีเต็มที่ และต่อเมื่ออายุครบ 40 ปี จะมั่งมีรวยใหญ่สบายเมื่อแก่