พิธีบูชาเทพเจ้าโป๊ยเซียน

แปดเซียนที่ชาวจีนชนบทนับถือคือ ทิก๋วยลี้ ฮั่นถงหลี ลือต้งปิง ฉางกั่วจิ้ว หันเซี่ยงจื่อ หลานไฉ่เหอ เหอเซียนกู่ และจางกั๋วเหลา ซึ่งแต่ละเซียนจะมีความชำนาญในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน หากบูชาร่วมกันจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในหลายด้าน

หลักสำคัญในการบูชาเทพเจ้าโป๊ยเซียน
1.การบูชาไม่มีข้อห้ามมากนัก หากนับถือพระโพธิสัตว์ด้วยให้ถือพระโพธิสัตว์เป็นหลัก แล้วตั้งแปดเซียนในตำแหน่งซ้ายขวา
2.อย่าบูชาหลีจู่ (ลือต้งปิง) หรือเซียนทิก๋วยลี้ด้วยกัน นอกนั้นบูชาคู่ไหนก็ได้

คาถาบูชาเทพเจ้าโป๊ยเซียน
บทสวดเทพเจ้าแปดเซียน ก่อนอื่นให้น้อมรำลึกถึงพระศรีรัตนตรัย
ขอให้นึกถึงพระแม่กวนอิม แล้วสวดบทสรรเสริญพระแม่กวนอิม
(นำโมไต่ซือ…จนจบ)
นึกถึงองค์ปรมาจารย์หลี่เหล่ากุง ครูบาอาจารย์ และเซียนทั้งแปดองค์ แล้วท่องดังนี้
“ไต่ซือแป๋ หลี่เหล่ากุง กวงนำ๊ โป๊ยเซียน โจวซือ ป๋อห่อ” (3 จบ)