เทพเจ้าชั้นสูง

ไม่ว่าชาวไทยหรือชาวจีนคงต้องคุ้นเคยกับการสักการะบูชาเทพในชั้นนี้มาบ้างแล้ว เทพชั้นนี้จะเป็นเลิศด้านคุณธรรม สังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งว่า เทพมงคลที่ชาวจีนได้กราบไหว้บูชามักจะเป็นเทพที่มีคุณธรรมสูง อีกทั้งยังมีความเก่งกล้าสามารถ เช่น เทพเจ้ากวนอู เจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น เทพเจ้าเหล่านี้จะสิงสถิตอยู่ที่ศาลเจ้า ชาวจีนเรียกกันว่า ตั๊ว หรือปุ๋งเถา กงม่า มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างหลังใหญ่มีที่ตั้งของไหว้และสำรับ และที่สำคัญเทพเจ้าเหล่านี้จะต้องไหว้ด้วยอาหารเจเท่านั้น

วิธีการบูชาเทพเจ้าชั้นสูง
1.ธูป 5 ดอก
2.เทียนแดง 1 คู่
3.น้ำชา 5 ถ้วย
4.กระดาษเงิน กระดาษทอง
5.ผลไม้ หรือขนมไหว้ ต้องไม่ส่วนผสมของเนื้อสัตว์
สิ่งสำคัญในการบูชาเทพเจ้าชั้นสูง คือ ห้ามถวายอาหารคาว เพราะท่านเป็นเทพผู้บริสุทธิ์ ต้องถวายด้วยอาหารเจเท่านั้น