คำทำนายลัคนาตกพระอังคาร

พระอังคารเป็นมหาอุจ ทำนายว่า เป็นคนที่เจ้าชู้ที่สุด มีเนื้อคู่มากมายจนเกือบจะพันรอบเอวได้เหมือนเครื่องประดับ เพราะเป็นคนเจ้าเสน่ห์ ผู้คนทั่วไปต่างหลงไหลยอมรับ มีเพื่อนฝูงมาก ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อด มีลูกก็จะพึ่งได้บริวารก็ดี มีแต่ความสุขไม่มีทุกข์มารบกวน พ้นจากภัยทั้งปวง
พระอังคารเป็นเกษตร ทำนายว่า จะมีความถนัดในด้านการช่างทุกชนิด รู้จักหลักการเป็นงานทุกอย่าง
พระอังคารเป็นเกณฑ์ ทำนายว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็จะเป็นคุณ จะพ้นจากความเดือดร้อนทั้งปวง หากทำราชการก็จะมียศศักดิ์สูงเป็นเจ้าคนนายคน มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาอย่างมากมาย
พระอังคารเป็นโยค ทำนายว่า การหากินทุกทางก็จะมีรายได้คล่องตัว พ้นจากความทุกข์และความเศร้าหมองทุกอย่าง ทำไร่ทำสวนทำนาก็จะได้ผลดี มีผลกำไร ห่ายไกลทุกข์ภัย มีแต่ความสุขและความร่ำรวย
พระอังคารเป็นราชาโชค ทำนายว่า ถูกต้องตามโฉลกทุกประการ เพื่อนฝูงมีมากมายล้วนแต่เป็นเพื่อนที่ดีทั้งนั้น เพื่อนที่ชั่วร้ายไม่อาจจะเข้ามาใกล้ได้เลย ห่ายไกลจากทุกข์ภัยทั้งหลาย มีแต่ได้โชคลาภอยู่เป็นประจำ
พระอังคารเป็นประ ทำนายว่า มักจะถูกเบียดเบียนจากพวกญาติพี่น้อง พอยามมีก็มีพวกพ้องมากมายหลายหน้า แต่ยามที่ยากจนหรือตกอับกลับไม่มีใครมาเหลียวแลเลย จะต้องมีทุกเพราะขาดที่พึ่งพาอาศัย
พระอังคารเป็นนิจ ทำนายว่า ต้องรู้ตัวเอง ต้องพึงระวังตัวเองว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตน จะต้องทนเหนื่อยยากลำบากลำบน เงินทองก็อับจนหาไม่ค่อยได้ ทั้งยังพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้อีกด้วย