ชื่อมงคลสำหรับผู้เกิดวันศุกร์

สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์โดยพื้นฐานนิสัยแล้วเป็นคนใจเย็น มีเหตุผล มีความซื่อสัตว์ต่อคำพูดของตนเองอย่างมาก ทำให้เป็นคนที่มีดวงชะตาดีในทุกด้าน แต่ไม่มีความโดดเด่นในด้านใดเลย ท่านจำเป็นต้องเสริมดวงชะตาด้านใดด้านหนึ่งที่ตรงกับหน้าที่การงานของท่าน เช่น ถ้าประกอบอาชีพค้าขาย ต้องใช้อักษรศรีหรืออักษรอุตสาหะเป็นตัวนำหน้าชื่อ แต่ถ้าท่านมีอาชีพรับราชการก็ควรใช้อักษรเดชนำหน้าชื่อเพื่อเสริมด้านบารมี เป็นต้น
วรรคเดช ก ข ค ฆ ง
วรรคศรี จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วรรคมนตรี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วรรคบริวาร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
วรรคอายุ สระทั้งหมด
วรรคมูละ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคอุตสาหะ ด ต ถ ท ธ น
วรรคกาลกิณี ย ร ล ว
ตามหลักพื้นฐานแล้วผู้ที่เกิดวันศุกร์สามารถตั้งชื่อด้วยอักษรอะไรก็ได้เพียงแค่หลีกเลี่ยงอย่าให้มีอักษรที่เป็นกาลกิณีปรากฎอยู่ในชื่อก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ตัวท่านทั้งหมด เพราะดวงชะตาในแต่ละด้านของท่านที่เกิดในวันนี้จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งที่ด้อยจนส่งผลเสียเลย แต่หากจำเป็นต้องใช้ชื่อที่มีตัวอักษรกาลกิณีปรากฎอยู่บ้างเนื่องจากไม่สามารถหาชื่อที่เหมาะสมกับตนเองได้ ก็ควรเลือกอักษรเดชให้มีปรากฎอยู่ในชื่อด้วยอย่างน้อย 1 ตัวเพื่อช่วยข่มอักษรกาลกิณีไว้ และถึงแม้ว่าดวงชะตาของท่านจะดีทุกด้านก็ตามแต่ก็ไม่มีด้านใดที่โดดเด่นเลยแม้แต่ด้านเดียว อย่างเช่น มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือมีทรัพย์สินเงินทองดีแต่ก็ไม่ถึงกับรุ่งโรจน์ หรือเรียกว่ามีดีแต่ก็ไม่ถึงกับดีที่สุดนั่นเอง ดังนั้นท่านต้องเลือกเสริมดวงชะตาด้านใดด้านหนึ่งให้โดดเด่นขึ้นมาโดยพิจารณาจากหน้าที่การงานของท่านเป็นหลัก
ท่านที่เกิดในวันศุกร์ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าท่านที่เกิดในวันอื่น ๆ เนื่องจากดวงชะตาของท่านไม่มีความโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลักจังหวะชีวิตเป็นไปด้วยความราบเรียบ ดังนั้นจึงควรปรับเปลื่ยนชื่อเพื่อให้เป็นมงคลแก่ตัวเองมากขึ้น เพราะหากไม่เปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่ท่านทำอยู่ การจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเหมือนกับคนอื่น ๆ ก็จะเป็นไปได้ยากมาก กว่าจะได้ก็ถึงกับหืดขึ้นคอกันเลยทีเดียว แต่หากในชื่อของท่านมีอักษรในวรรคอุตสาหะปรากฎอยู่แล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนก็ได้ เพราะความมุมานะอุตสาหะที่ท่านมีจะนำพาท่านไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านมุ่งหวังอย่างแน่นอน