ทำนายพื้นชะตาตามปีเกิด (มะเมีย มะแม วอก)

ความหมายคำทำนาย
ปีมะเมียเว้าเชิงฆ่าเชิงตี หมายความว่าผู้ที่เกิดในปีมะเมียนี้มีพื้นชะตาเป็นคนจริงจัง โผงผางมึงวาพาโวย ตรงไปตรงมาไม่ชอบพูดอ้อมค้อม มักใส่หมัดตรงไม่ไว้หน้า แต่มีความจริงใจ ไม่ชอบเอาเปรียบใคร พอ ๆ กับไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบ อีกทั้งไม่ยอมให้ใครมาหลอกลวงได้ ไม่ชอบการโกหก ถือสัจจะและความจริงเป็นที่ตั้ง หากจับเท็จใครได้ หรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะเอะอะโวยวายไม่ไว้หน้า ฟังเหมือนจะฆ่าจะแกง แต่จริง ๆ แล้วชาวปีมะเมียชอบความจริงจัง และจริงใจมากกว่า บางครั้งจึงดูเหมือนกับว่าชาวปีมะเมียชอบใช้อารมณ์ตัดสิน ใช้เหตุผลของตัวเองเป็นใหญ่ ใครทำอะไรผิดพลาดสมควรโดนประหาร นั่นคือความรู้สึกของคนปีมะเมีย ดังนั้นจึงมักมีผู้ที่ไม่ชอบมากกว่าชอบ หากลดความโผงผางลงบ้างก็จะดีมาก อาชีพที่ถูกโฉลกของชาวปีมะเมีย คือหน้าที่ปกป้องความจริง พิทักษ์สันติ พิทักษ์ความยุติธรรมแก่สังคม จะดีนักแล

ปีมะแมใจอดใจเพียร หมายความว่าผู้ที่เกิดปีมะแมนี้มีพื้นชะตาเป็นคนหนักเอาเบาสู้ แม้จะมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพียงใดก็ไม่เคยย่อท้อ เป็นนักศึกษาผู้ชอบค้นคว้า เป็นนักทดลองผู้ยิ่งใหญ่ เอาใจใส่ต่อการงานไม่ทิ้งปล่อย คบใครด้วยใจจริง และจริงใจกับผู้อื่น รับปากใครก็จะต้องบากบั่นทำให้สำเร็จ ด้วยถือสัจจะความจริงเป็นใหญ่ จึงอาจถูกหลอกใช้ได้ง่าย ทำให้ลำบากกว่าผู้อื่น ควรเลือกคบเพื่อนที่ไฝ่ดี ชักชวนทำการที่ดีมีประโยชน์ เพราะเป็นคนจริงใจต่อเพื่อนนี้จึงอาจถูกเพื่อนหลอกชักจูงได้ง่าย พื้นชะตานี้หากประกอบอาชีพทางด้านช่าง หรืองานศิลปะ งานที่ใช้จินตนาการ ก็จะรุ่งเรืองมีชื่อเสียงดีนักแล

ปีวอกใจพะล้นปานม้า หมายความว่าผู้ที่เกิดปีวอกนี้มีพื้นชะตาแห่งความฉับพลัน เต็มไปด้วยพลัง ว่องไว รวดเร็วราวกับม้าแล่น นั่นแล้ว ใจนั้นโลดแล่นไปกับความต้องการของตนเอง บางครั้งจึงดูใจร้อน เร่งรีบ ประสงค์สิ่งใด จะทำการสิ่งใด ก็ต้องให้ได้ และสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเหมือนใจตนเอง แต่หากปล่อยทิ้งไว้ให้ผ่านเลยไป ชาวปีวอกก็ลืมเร็วด้วยเช่นกัน พบสิ่งใหม่ก็มักเกิดความคิดใหม่ผันแปรผ่านไปราวกับสายลม จึงเป็นคนไม่ค่อยทุกข์ร้อน กังวลกับสิ่งใดนานนัก พื้นนิสัยเป็นคนไม่ค่อยปราณีตเรียบร้อยเท่าไรนัก จึงมักขาดความรอบคอบ ไตร่ตรอง เป็นคนร่าเริง อารมณ์ดีหาความสุขกับสิ่งรอบข้างได้เสมอ งานอาชีพที่ถูกโฉลกจึงควรเป็นงานอิสระ สามารถบงการตัวเองได้ดั่งใจ จึงจะรุ่งเรืองนักแล