คาถาและวิธีการบูชาพระยูไล

วิธีการบูชาพระยูไล
การสักการะบูชาพระยูไลจะกระทำเช่นเดียวกันกับการบูชาพระโพธิสัตว์องค์อื่น ๆ คือ ให้ถวายด้วยอาหารเจเท่านั้น นอกจากนี้ก็ถวายเป็นน้ำชา ขนมหวาน ผลไม้ต่าง ๆ หรืออาจถวายเพียงน้ำบริสุทธิ์ และดอกบัว หรือดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม เช่น ดอกมะลิ ก็ได้เช่นกัน

คาถาบูชาพระยูไล
นะโม ภคเต ไภษัชยะคุรุไวฑูรย์ประภา ราชายะ ตถาคตายะ อรหเต สัมยักสัมพุทธายะ ตัทยถา โอม ไภษัชเย ไภษัชเย มหาไภษัชเย สมุทคเต สวาหา

คาถาบูชาภาษาจีน
นำ มอปอ ค ฟา ตี ปี ซา เซ สิว ลู เผก ลิว ลี ปอ ลา พอ .ฮอลา เซ เย ตัน ทอ กิด ตอ เย ออ ลา ฮอ ตี ซำ เมียว ซำ ฝู ทอ เย ตัน จี ทอ งัน ปี ซา ซือ ปี ซา ซือ ปี ซา เซ ซำ มก กิด ตี ซอ ฮ