ทำนายไฝหญิง-5 (ส่วนบน-แนวหน้า)
(21) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ด้านบนของศีระษะภายในเรือนผม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีใจซื่อสัตย์สุจริต ใจบุญ อ่อนโยน พอมีอันจะกินโดยความผาสุกจากมรดกที่ตกทอดมาให้ เนื่อคู่จะต้องมีผิวเนื้อขาวกว่าจึงจะดี อาชีพที่ยั่งยืนควคจะตั้งร้านค้า เย็บปักถักร้อยจะจึงจะดี
(22) หญิงใดมีไฝอยู่ที่หางตาขวา ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มักมากในกามคุณมากชู้หลายสามี แต่จะเอาดีไม่ได้เลย ชอบการพนัน สนุกสนานเฮฮา เงินทองหาคล่อง แต่จะเก็บเอาไว้ไม่อยู่ มีมากเท่าไหร่ก็หมด ญาติพี่น้องไม่เอาเป็นธุระ ตัวคนเดียวหาบุตรยาก
(23) หญิงใดมีไฝอยู่ที่หางตาซ้าย ชอทำนายว่า เป็นคนที่ชอบอยู่ไม่เป็นที่ สบายที่ไหนก็อยู่ที่นั่น ไม่มีหลักฐานบ้านช่อง จะมีสามีก็เป็นชายที่ค่อนข้างดุ และขี้หึง หาบุตรยาก ยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งลำบาก
(24) หญิงใดมีไฝที่ล่องน้ำตาซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่จะต้องได้รับความทุกข์โศกจากศามีคนที่ 1 และสามีคนที่ 2 จนคนที่ 3 จึงจะอยู่กันยืด มีบุตรชายหญิงหลายคน ต่อเมื่ออายุ 20 ปีขึ้นไปจึงจะเอาตัวรอดได้ อาชีพทางค้าขายจะดีกว่าอย่างอื่น ๆ มาก
(25) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ซอกใบหูซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีโทสะจริตดุร้ายฉุนเฉียว ลงโกรธใครแล้วสามารถจะฆ่าได้ เนื่อคู่เป็นชายผิวขาวผอมบาง ศีรษะล้านจะให้ลาภ อุดหนุนจุนเจือ จะสบายมาก ๆ เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป