ชื่อมงคลสำหรับผู้เกิดวันพุธ(กลางคืน)

สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธดวงชะตาของผู้ที่เกิดกลางวันกับกลางคืนจะมีความแตกต่างกัน ท่านที่เกิดตอนกลางคืนตามโบราณได้กล่าวว่าท่านได้ตก “ฤกษ์ราหู” เป็นฤกษ์ที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถ้าจับฤกษ์ยามออกมาดีก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาให้ดีแบบสุด ๆ แต่ถ้าจับฤกษ์ยามออกมาไม่ดีก็จะตกต่ำแบบสุด ๆ เช่นกัน และด้วยเหตุนี้ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนส่วนใหญ่จึงเป็นคนเจ้าอารมณ์ มีอารมณ์แปรปรวนควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ค่อยได้ จึงส่งผลให้เข้ากับคนรอบข้างได้ยากโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ ดวงชะตาด้านอุปถัมภ์จึงอ่อนด้านบริวาร และรวมไปถึงอ่อนด้านสุขภาพด้วย ส่วนด้านอื่น ๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นอักษรนำหน้าชื่อจึงควรมาจากวรรคบริวาร วรรคมนตรี และวรรคอายุ
วรรคเดช สระทั้งหมด
วรรคศรี ก ข ค ฆ ง
วรรคมนตรี ด ต ถ ท ธ น
วรรคบริวาร ย ร ล ว
วรรคอายุ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
วรรคมูละ จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วรรคอุตสาหะ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคกาลกิณี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
ท่านที่รับราชการถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีบารมีมากกว่าอาชีพอื่น ๆ อยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่าผู้ที่เกิดในฤกษ์ราหูส่วนใหญ่มักจะมีอารมณ์แปรปรวน จึงไม่ควรมีอักษรเดชในชื่อเพื่อเสริมดวงชะตาด้านบารมีอีก เพราะอักษรเดชจะยิ่งเสริมดวงชะตาของท่านให้มีความฮึกเหิมมากยิ่งขึ้น กลายเป็นเติมเชื้อไฟให้กับอารมณ์ของท่านให้ยิ่งมีความแปรปรวนเข้าไปอีก ดีไม่ดีอาจจะแย่ถึงกับควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้เลย ซึ่งจะเห็นว่าเป็นผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้นท่านควรเลือกอักษรศรีแทนจะดีกว่า ถึงแม้ว่าจะส่งผลดีไม่เท่ากับอักษรเดชแต่ก็ไม่ส่งผลเสียให้แก่ท่าน อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าดวงชะตาด้านอุปถัมภ์และบริวารของท่านอ่อน ชื่อของท่านจึงควรเลือกอักษรจากวรรคอายุ วรรคศรี และวรรคบริวารเป็นหลัก หากสามารถหาชื่อที่เหมาะสมได้โดยปรากฎอักษรครบทั้ง 3 วรรคเลยจะยิ่งดีมาก
สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ชื่อที่จะส่งเสริมความเป็นมงคลให้แก่ตัวเอง ค้าขายดีมีผลกำไร ควรมีอักษรศรีเป็นหลัก เพื่อเสริมดวงชะตาด้านค้าขายของท่านให้มีผลกำไรมากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่มีอาชีพรับราชการ
สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจาก 2 อาชีพที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ชื่อของท่านไม่จำเป็นต้องมีอักษรให้ครบทั้ง 3 วรรคก็ได้ มีเพียง 1 หรือ 2 วรรคก็เพียงพอแล้ว โดยให้พิจารณาเลือกใช้อักษรตามอาชีพของท่านเป็นหลักสำคัญ ถ้าเป็นอาชีพที่มีบริวารมาก เช่น เจ้าของกิจการ หรือผู้นำครอบครัว ก็ให้ใช้อักษรบริวารนำหน้าชื่อ แต่ถ้าประกอบอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทาง ก็ให้ใช้อักษรอายุนำหน้าชื่อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือห้ามมีอักษรกาลกิณีปรากฎอยู่ในชื่อโดยเด็ดขาด เพราะดวงชะตาของท่านไม่มีความแน่นอนถ้าจับฤกษ์ที่ไม่เป็นมงคลแก่ตัวแล้ว อักษรกาลกิณีที่ปรากฎอยู่ในชื่อแม้แต่เพียงตัวเดียวก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาแก่ตัวท่านเองอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียว