เทพเจ้าประจำนักษัตร

ปีชวด ฉลาดหลักแหลม รอบคอบ
ปีฉลู เข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ไม่ย่อท้อ
ปีขาล กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว แข็งแกร่ง
ปีเถาะ อ่อนโยน นุ่มนวล ไหวพริบแหลมคม
ปีมะโรง ฉลาดหลักแหลม กระฉับกระเฉง ปราดเปรียว
ปีมะเส็ง ชาญฉลาด มากด้วยสติปัญญา
ปีมะเมีย เฉียวฉลาด โอบอ้อมอารี กล้าทำกล้ารับ
ปีมะแม อ่อนโยน ดีงาม เจ้าปัญญา เห็นอกเห็นใจ
ปีวอก สมองดี วาทะศิลป์เป็นเลิศ มีคุณธรรม
ปีระกา ไหวพริบแหลมคม ช่างเจรจาพาที
ปีจอ เที่ยงธรรม จริงใจ ซื่อสัตย์ต่อมิตรสหาย
ปีกุน เปิดเผย ตรงไปตรงมา จิตใจบริสุทธิ์

เทพเจ้าประจำปีชวด ได้แก่ เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย ศาลเจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อเห้งเจีย ศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุดโจวัว หลังวัดไตรมิตร ศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย พระบาทน้อย (สวนผักตลิ่งชัน)
เทพเจ้าประจำปีฉลู ได้แก่ องค์แป๊ะกง วัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่)
เทพเจ้าประจำปีขาล ได้แก่ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย (ปึงแช้ไต่เจินกุง) ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จือ
เทพเจ้าประปีเถาะ ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิม ศาลเจ้าหน่ำไฮ้กวนอิมเนาะ
เทพเจ้าประจำปีมะโรง ได้แก่ เทพเจ้าบุ่นเชียง ศาลเจ้าบ้านหม้อเล่าปึงเถ่ากง วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)
เทพเจ้าประจำปีมะเส็ง ได้แก่ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ โรงพยาบาลเทียนฟ้า มูลนิธิ
เทพเจ้าประจำปีมะเมีย ได้แก่ เทพเจ้าเซ่งเอี้ย (เตียวกวงเม้ง) วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)
เทพเจ้าประจำปีมะแม ได้แก่ ไท้อิม ไท้เอี้ยง วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
เทพเจ้าประปีวอก ได้แก่ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย (ปึงแช้ไต่เจียง) ศาลเจ้าหน่าจาไท้จือ
เทพเจ้าประจำปีระกา ได้แก่ ฮั่วท้อเซียนซือ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
เทพเจ้าประจำปีจอ ได้แก่ เทพเจ้าตั่วเหล่าเอี้ย ศาลเจ้าพ่อเสือ เทพเจ้าไฉ่เส่งเส่งเอี๊ย (เตียวกวงเม้ง) วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่)
เทพเจ้าประจำปีกุน ได้แก่ องค์แป๊ะกง วัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่)