คำแนะนำเกี่ยวกับไฝ ปาน และขี้แมลงวัน

ลักษณะของขี้แมลงวัน
ขี้แมลงวันมีทั้งสีดำ และแดง มีลักษณะคล้ายกับไฝ ต่างกันที่ขี้แมลงวันจะเป็นจุดราบ ๆ ติดกับผิวหนัง ให้ทั้งคุณและโทษ คล้ายคลึงกับไฝ แต่ขี้แมลงวันย่อมมีวันลบเลือนหายไปและเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ หรือย้ายตำแหน่งได้ตามโชคชะตาของแต่ละบุคคลไม่ใช่ประจำตัวเหมือนกับไฝหรือปานบางชนิด

ลักษณะของปาน
ปานกับขี้แมลงวันมีลักษณะคล้ายกันต่างกันที่ปานนั้นจะใหญ่กว่าขี้แมลงวัน และปานนนั้นมีลักษณะสัณฐาน กลม ยาว รี เหลี่ยม และมีสองชนิด คือ ชนิดหนึ่งจะราบ ๆ ติดกับผิวหนัง อีกชนิดหนึ่งนูนเด่นพ้นผิวหนังเมื่อลูบ ๆ ไปจะสะดุดมือเป็นเนื้อนิ่ม ๆ ของเราเองให้คุณและโทษคล้ายคลึงกับไฝ

ความหมายของไฝ
คำว่า ไฝในที่ลับ กับ ไฝที่ของลับ ต่างกันคือ ไฝในที่ลับคือ ในช่องรักแร้ ใต้นม ราวนม ช่องอก ขาอ่อน ตะโพก กระเบนเหน็บ ท้องน้อย

  • ไฝที่ของลับฝ่ายชาย คือ ที่องคชาตตอนใดตอนหนึ่งที่โคนหรือฐานขององคชาตตอนใดตอนหนึ่ง ที่หัวเหน่า ที่ลูกอัณฑะ
  • ไฝที่ของลับฝ่ายหญิง คือ ที่แคมใหญ่ข้างใดข้างหนึ่ง ที่แคมเล็กข้างใดข้างหนึ่ง ที่เม็ดละมุด ที่โคกสวรรค์ และลานสวรรค์