ทำนายไฝหญิง-16 (ส่วนต่ำ-แนวของลับ)
(75) หญิงใดมีไฝอยู่ก้นกบ ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีสติปัญญาเฉียวฉลาด พูดจาฉะฉาน ใจเด็ดเดี่ยว มีมานะอดทน มีวาสนาดี ไม่ว่าจะคิดทำอะไรมักจะได้ลาภได้ผลเสมอ จะเป็นที่พึ่งแก่หมู่ญาติมิตรทั่วไป ถ้าได้สามี ๆ ก็จะได้รับยศและตำแหน่งสูง ได้เพิ่มพูนทรัพย์สมบัติขึ้นอีกมาก อาชีพควรเลือกวิชาครู ถ้าอยู่ต่างเมืองจะทรัพย์ได้คล่อง จะได้ดีเต็มที่เมื่ออายุครบ 25 ปีล่วงไปแล้ว จะเกิดบุตรธิดาหลายคน
(76) หญิงใดมีไฝอยู่ที่หลังเท้าขวา ขอทำนายว่าเป็นหญิงที่อาภัพอับวาสนา จะได้รับแต่ความทุกข์โศกยากแค้นแสนเข็ญร้อนใจ ไม่มีความสุขสบายเลย ที่พึ่งไม่มีเงินทองหาได้เก็บไว้ไอยู่ ต่อเมื่ออายุครบ 25 ปีล่วงไปแล้วจะได้สามีที่ดีจึงจะค่อยดีขึ้น มีความสุขขึ้นมาบ้าง บุตรหายาก ถึงมีก็พึ่งไม่ได้
(77) หญิงใดที่มีไฝอยู่หลังเท้าซ้าย ขอทำนายว่าเป็นหญิงที่มีกรรมมาก จะต้องหาอาชีพเกี่ยวด้วยการเดินทางไกลไม่หยุดหย่อน ถึงกระนั้นก็ยังเอาดีไม่ได้ จะได้สามีไม่ดี จะไม่ได้รับความสุขเสียเลย