คำทำนายวันพุธกลางคืนทั้ง 8 ยาม

ผู้ที่เกิดในยามที่ 1 วุโธ 4 ทำนายว่า เป็นผู้มีบุญมาแต่กำเนิด ทรัพย์สินเงินทองข้าทาสบริวารช้างม้าวัวควายจะเข้ามาอยู่ในการปกครองของตน จะพ้นจากความทุกข์นานาประการ จะอยู่ดีกินดีมีสุข ตนเองจะมีความรู้ด้านวิชาการช่าง ทั้งยังใจบุญมีเมตตา รู้จักหลักกการที่ถูกที่ควร สนใจในทางธรรม จึงรู้หลักนักปราชญ์ มีศิลปะเป็นคุณสมบัติ จึงได้เป็นครูสอนคน พ่อแม่พี่น้องได้พึ่งพาอาศัยอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดชาติ
ผู้ที่เกิดในยามที่ 2 รวิ 1 ทำนายว่า ส่วนใหญ่มักจะตายตั้งแต่ก่อนเกิด แต่ถ้ารอดพ้นจนกระทั้งเติบใหญ่มาได้ จะร่ำเรียนสิ่งใด ๆ ก็จะได้ทุกอย่างเพราะตนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องรู้ทันคน ทั้งยังจะต้องได้คู่ครองที่มีทรัพย์สินเงินทองและสมบัติมากมาย สำหรับตนถ้าหากได้รับราชการจะมีศักดิ์สูง ถ้าค้าขายหรือทำสวนทำไร่ทำนาก็จะร่ำรวยขึ้นมาได้ ชีวิตจะร่ำรวยดีมีความสุขไม่ทุกข์ร้อนใด ๆ เลย
ผู้ที่เกิดในยามที่ 3 ชีโว 5 ทำนายว่า เป็นคนชะตาแข็งมักจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ของตน อาจจะมีอาการที่ผิดปกติตามร่างกายทางด้านซ้าย พ่อแม่จะเลี้ยงไม่ได้ ถ้าหากพ่อแม่เลี้ยงเอาไว้เองจะพาให้ครอบครัวเดือดร้อนวุ่นวาย จะเกิดถ้อยคดีความหรือไฟไหม้บ้านเรือน เกิดขโมยหรือโจรปล้นบ้านทำให้สูญเสียทรัพย์สิน ต้องให้คนอื่นเอาไปเลี้ยง ในยามที่เป็นเด็กจะได้รับความลำบากทุกข์ยากต่าง ๆ นานา แต่พอโตขึ้มาก็จะได้ดี ถึงยามวัยชราก็ให้ระวังตัวจะมีคนปองร้าย นอกเหนือจากนี้ก็มีแต่ความสุขสบาย
ผู้ที่เกิดในยามที่ 4 ศศิ 2 ทำนายว่า เป็นคนดีตกอยู่ในเกณฑ์เศรษฐี มีความรู้สติปัญญามาก เป็นคนที่มีความสามารถ รู้หลักนักปราชญ์ได้เป็นอย่างดี คนอื่นจึงนิยมยกย่องให้ความเคารพนับถือ จะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง ข้าทาสบริวาร คิดหวังสิ่งใดก็จะสมหวังทุกประการ
ผู้ที่เกิดในยามที่ 5 ศุกโร ทำนายว่า เป็นคนที่มีรูปร่างสวยงาม จิตใจงาม มีความโอบอ้อมอารีและมีมารยาทดีงาม รู้หลักในด้านการช่างทุกชนิด จะได้ข้าวของจากคนต่างเมืองเป็นรางวัลอันพึงพอใจ แต่เมื่อแรกเกิดมักจะมีผู้ขอไปอุปการะ พอเติบโตขึ้นมาก็จะได้ทรัพย์สินเงินทองอันเป็นมรดกของคนที่นำตนไปเลี้ยง จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติลาภยศ ไม่รู้จักคำว่าขาดแคลนหรือขาดมือเลยแม้แต่น้อย
ผู้ที่เกิดในยามที่ 6 ภุมโม 3 ทำนายว่า เป็นคนที่อาภัพพ่อแม่อาจจะตายตั้งแต่ตนแรกเกิด จึงกลายเป็นลูกกำพร้าหรือไม่ก็พ่อแม่อาจจะหย่าร้างกันตั้งแต่ตนยังเล็ก ๆ ถ้าหากว่าเกิดอยู่ภายในชุมชนก็ไม่มีอะไรมากนัก แต่หากอยู่ภายในป่าก็มักจะให้โทษ หรือถ้าเกิดในบริเวณใกล้กับป่าช้าก็มักจะได้รับอันตรายตั้งแต่แรกเกิดจะได้รับความลำบากมาก ญาติพี่น้องก็ไม่ค่อยรักเอาใจใส่ตนเท่าไรนัก พอเติบใหญ่มีอายุขึ้นมาสักหน่อยความทุกข์โศกโรคภัยต่าง ๆ นานาจึงจะค่อยทุเลาลง จะประสบแต่ความสุขความโชคตดีตลอดไป
ผู้ที่เกิดในยามที่ 7 เสาโร 7 ทำนายว่า ดวงชะตาแรงและแข็งมาก ชีวิตของตนแทบจะเอาไม่รอด ถ้าหากว่าปลอดภัยไม่ถึงกับตายตั้งแต่ยังเล็ก ก็จะต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่น จะมีแต่ความทุกข์ยากลำบาก เมื่อเกิดมามักจะมีรกพันคอ และอาจจะมีไฝหรือปานที่สำคัญในร่างกายด้านซ้าย เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและกล้าแกร่งเกินกว่าใคร ๆ ไม่เคยเกรงกลัวใคร ทำสิ่งใดก็ทำด้วยความกล้าหาญ แม้กระทั่งความชั่วก็ยังไม่กลัว จึงต้องได้รับโทษทัณฑ์อยู่บ่อย ๆ ทั้งยังมีเรื่องเดือดร้อนในด้านคดีความตามมาอีกมากมาย
ผู้ที่เกิดในยามที่ 8 วุโธ 4 ทำนายว่า เมื่อแรกเกิดมามีความยุ่งยากและลำบากมาก ทำให้พ่อแม่ได้รับความเดือดร้อนสารพัด ครั้งหนึ่งตนเองก็เกือบตายหรืออาจจะให้โทษแก่พ่อแม่ของตนอทบว่าจะถึงตายเลยก็ว่าได้ ยามเด็กมักจะมีเรื่องเดือดร้อนอยู่เสมอ แต่เป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถในเชิงปัญญาจึงแกร่งกล้าสามารถเทียบกับนักปราชญ์ราชบัณฑิตได้ มีคนนับหน้าถือตายกย่องให้ตนเป็นครูบาอาจารย์ จะมีความสุขความสบายในเวลาที่สมควร ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและพ่อแม่จะได้พึ่งพาอาศัยตน เพราะตนเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนให้พ้นจากความทุกข์ยาก ถึงแม้เขาจะไม่เห็นคุณค่าก็ตาม