ทำนายไฝหญิง-10 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(46) หญิงใดมีไฝอยู่ตรงที่หัวใจเต้น ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีใจเร็วด่วนได้ จะประกอบกิจการงานใด ๆ มักจะไม่รอบคอบและผิดพลาด เนื้อคู่ถ้าได้ชายที่ผอมเนื้อสองสีจะดีมาก จะมีญาติฝ่ายสามีคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู ระวังคนดำอย่าคบค้าสมาคม จะนำความทุกข์ร้อนมาให้
(47) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ข้อมือซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีความฉลาดถ้วยถี่ในกิจการต่าง ๆ ตามเกณฑ์ว่าจะได้สามีเป็นที่พึ่ง แต่เป็นชายที่จุกจิกจู้จี้ขี้หึง จะเกิดบุตรธิดาหลายคน
(48) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ท้องแขนซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีวาสนา นั่งกินนอนกิน ไม่ต้องทำอะไรก็มีกิน จะได้รับความสุขอยู่เสมอ เนื่อคู่ที่แท้จริงจะพบกันเมื่อายุ 20 ปีไปแล้ว จะอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า บุตรหายากมีคนเดียวเป็นชาย
(49) หญิงใดมีไฝอยู่ที่กลางหลัง ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่อาภัพเกียจคร้าน หน้าที่แม่บ้านไม่เอาใจใส่ชอบพึ่งพาคนอื่น ทรัพย์ที่หาได้เก็บไว้ไม่อยู่ ถ้าได้ชายที่เป็นคนค้าขายก็พอจะเลี้ยงตัวได้ ถ้าทำราชการอยู่ด้วยกันก็ไม่ยืด บุตรหายากจะลำบากเมื่อแก่
(50) หญิงใดมีไฝอยู่ที่หน้าท้องใต้ริมผ้า ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีอาชีพพอทำพอกินไม่ร่ำรวย จะได้สามีที่มีฐานะดีกว่าตน และเมื่ออายุครบ 30 ปีไปแล้ว จะมีชายรูปร่างผอมสูงมาติดพันฝากเนื้อฝากตัวและนำเอาลาภมาให้อยู่เรื่อย ๆ จะเกิดบุตรชายหญิงหลายคน จะสบายเมื่อแก่