พยากรณ์ โภคา

เป็นคาถาทำนายเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ ฐานะความเป็นอยู่ อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน
โภคา กับ ตนุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้จะครอบครองและรักษาทรัพย์สินไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ทั้งมีฐานะมั่นคง อุดมสมบูรณ์
โภคา กับ กดุมภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีสมบัติดั้งเดิมสร้างมาดี ทำกิจการอันเกี่ยวกับที่ดิน และทรัพย์สินดีนักแล
โภคา กับ สหัชชะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีหลักทรัพย์ร่วมกับพี่น้อง เช่น ได้ทรัพย์สินร่วมกัน หรือซื้อร่วมกันกับเพื่อนสนิทก็ได้ ทั้งยังมีเพื่อนดีมีหลักทรัพย์สมบูรณ์
โภคา กับ พันธุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีญาติพี่น้องซึ่งมีฐานะมั่นคงไม่ลำบาก ทั้งยังจะมีทรัพย์สินร่วมญาติพึ่งพากันได้ด้วย
โภคา กับ ปุตตะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีบุตรซึ่งมีฐานะร่ำรวย รักษาทรัพย์สินไว้ได้ ทำธุรกิจด้านการจัดสรรได้ดี
โภคา กับ อริ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะเกิดโต้แย้งหรือมีคดีความเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์สิน ทั้งยังถูกคดโกงเป็นปัญหา และอาจเรียกได้ว่ามีทรัพย์สินเงินทองกับมีศัตรูจะมาแย่งแบ่งทรัพย์ไปใช้อีกด้วย
โภคา กับ ปัตนี
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้คู่ครองคนรักที่ดี มีทรัพย์สมบัติ เช่นที่ดิน เป็นต้น อยู่กินกับแล้วไม่ลำบาก เพราะทำกินเจริญก้าวหน้า
โภคา กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้ที่เก็บทรัพย์สมบัติไม่อยู่และต้องลำบาก
มีแต่เรื่องเสียหาย ใช้จ่ายไปในลักษณะต่าง ๆ เก็บไม่อยู่
โภคา กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะประสบความสำเร็จในทรัพย์สินการเงิน สามารถเป็นหลักชัยให้กับลูกหลานสืบสกุลได้ดีมีความสุข
โภคา กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้ทำกิจการอันเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรพย์ บ้างว่าจะมีสมบัติคู่บารมีและอาจต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าง
โภคา กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีลาภรายได้ดีเป็นกอบเป็นกำ อยู่ดีมีความสุข มีสมบัติเพราะบุญเก่าสร้างมาดี เช่น มีมรดก หรือผู้ใหญ่มอบทรัพย์สมบัติให้
โภคา กับ พยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะล้มเหลวในการเก็บรักษาทรัพย์สินสิ่งของ และมักหาทรัพย์มาได้ด้วยความยากลำบาก บ้างว่าจะเดือดร้อน ถูกยึด หรือถูกเบียดเบียนการเงินเสมอ
โภคา กับ ทาสี
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามักจะมีบุญคุณกับคนอื่นเสมอ เพราะใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่จะถูกเนรคุณ ทำคุณคนไม่ขึ้นเป็นประจำ
โภคา กับ ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะเป็นผู้มีความเสียสลุช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ และมักมีผู้มาพึ่งพาอาศัยที่จะเบียดเบียนอยู่ตลอด แต่ก็มีทรัพย์สินสิ่งของให้ใช้ให้จ่ายผู้อื่นอยู่ตลอดเช่นกัน