เทพเจ้าชั้นต่ำสุด (ตี่จู้เอี๊ยะ)

คำว่าเทพเจ้าชั้นต่ำ ในที่นี้ไม่ได้เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นแต่ประการใด แต่หมายถึงวิญญาณของผีที่สิงสถิตย์อยู่ตามบ้านเรือนหรือในสถานที่ต่าง ๆ ตามความเชื่อดังกล่าวนี้ก็สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องผีบ้านผีเรือนเช่นกัน ชาวจีนเชื่อว่าเทพเจ้าในชั้นนี้จะมีอิทธิฤทธิ์ไม่มากนัก และยังถือว่ามีธรรมยังไม่บริสุทธิ์เท่าที่ควรเพราะยังอาศัยอยู่รวมกันกับมนุษย์และอาจมีวิถีความเป็นอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์ ซึ่งศาลเจ้าประเภทนี้เราจะรู้จักกันดีในนามของคำว่า “ตี่จู้เอี๊ยะ” หรือศาลเจ้าที่นั่นเองการตั้งศาลตี่จู๋เอี๊ยะนั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เทพเจ้า ณ สถานที่แห่งนั้นได้ปกปักคุ้มครองบ้านเรือน ทรัพย์สินเงินทอง และดูแลความร่มเย็นเป็นสุขให้กับสมาชิกทุกคนในบ้าน ซึ่งการตั้งตี่จู้ ก็มีหลักการคล้ายคลึงกับการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ของชาวไทย ถ้าสังเกตภายในศาลตี่จู๋เอี๊ยะจะเห็นเป็นรูปเทวดาหนวดเครายาวสีขาว ท่านก็คือ ตี่จู๋เอี๊ยะกง หรือ ตี่จู๋เอี๊ยะซิ่งอุ่ย การเซ่นไหว้ท่านก็ตั้งอาหารคาวหวานตามแบบอย่างที่เรารับประทานภายในครอบครัวนั่นเอง

วิธีการไหว้ตี่จู้เอี๊ยะ
1.ธูป 5 ดอก
2.เทียน 1 คู่
3.ดอกไม้
4.น้ำชา 5 ถ้วย

ถวายสักการะบูชาและธูปบูชา ดังนี้
ปักธูปดอกที่ 1 ขอให้ทุกคนในครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เดินทางปลอดภัย
ปักธูปดอกที่ 2 ขอให้ทุกคนในครอบครัวมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา
ปักธูปดอกที่ 3 ขอให้ทุกคนในครอบครัวปราศจากเรื่องทะเลาะวิวาท
ปักธูปดอกที่ 4 ขอให้ทุกคนในครอบครัวมีผู้อุปถัมภ์ทั้ง 4 ทิศ
ปักธูปดอกที่ 5 ขอให้ทุกคนในครอบครัวคิดสิ่งใดสมความปรารถนาในทุกประการ
การปักธูปต้องทำด้วยความตั้งใจและปักธูปลงทีละดอกกล่าวคำอธิษฐาน การบูชาตี่จู๋เอี๊ยะนี้แม้ชาวไทยบางบ้านก็บูชาและอาจไม่สะดวกในการกล่าวคำอธิษฐานเป็นภาษาจีนก็สามารถกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกัน ขึ้นชื่อว่าเทพเจ้าภาษาไหนท่านก็เข้าใจ ขอเพียงอย่างเดียวผู้อธิษฐานต้องตั้งจิตให้มั่นและตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีก็เพียงพอแล้ว