ชื่อมงคลสำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี

สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีโดยพื้นฐานแล้วถือว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยดีนัก ตามโบราณท่านว่าในวันนี้ทำการอันเป็นมงคลใดก็ไม่เหมาะ แต่จะห้ามคนคลอดลูกไม่ให้คลอดก็ไม่ได้ ไม่เช่นนั้นคงเลือกเกิดในวันที่ดีฤกษ์ที่ดีกันหมด แต่ใช่ว่าผู้ที่เกิดในวันนี้จะมีดวงชะตาที่ไม่ดีเสมอไป ลักษณะนิสัยของผู้ที่เกิดในวันนี้คือเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาด กล้าได้กล้าเสีย จึงมีความเข้มแข็งด้านบารมี ส่วนใหญ่มักได้เป็นเจ้าคนนายคน แต่ต้องใช้ความอุตสาหะมากกว่าคนอื่น ๆ เรียกได้ว่าถ้าจะให้ได้ดีก็ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ชื่อของท่านจึงจำเป็นต้องปรากฎอักษรอุตสาหะเพื่อช่วยเสริมดวงชะตาในด้านนี้ อีกทั้งยังต้องมีอักษรมนตรีเพื่อช่วยเสริมดวงชะตาด้านอุปถัมภ์ด้วย และที่สำคัญคืออักษรศรีเพื่อช่วยข่มฤกษ์ที่ไม่ค่อยดีของท่านเอาไว้ ส่วนดวงชะตาด้านอื่น ๆ ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงควรเน้นแค่อักษรใน 3 กลุ่มที่กล่าวมาเป็นหลักก่อนเพราะดวงชะตาของท่านด้อยในเรื่องนี้อย่างมาก
วรรคเดช ศ ษ ส ห ฬ ฮ
วรรคศรี สระทั้งหมด
วรรคมนตรี ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคบริวาร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วรรคอายุ ย ร ล ว
วรรคมูละ ก ข ค ฆ ง
วรรคอุตสาห จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วรรคกาลกิณี ด ต ถ ท ธ น
จะเห็นว่าสระทั้งหมดจะช่วยเสริมดวงชะตาอันเป็นมงคลแก่ท่านในทุกด้าน ชื่อที่เหมาะสมจึงหาได้ไม่ยาก เพียงขอให้ในชื่อมีรูปสระปรากฎอยู่เป็นอันใช้ได้ ที่สำคัญอย่าเห็นว่าการออกเสียงสระโดยไม่มีรูปสระปรากฎอยู่ในชื่อก็จะเสริมดวงชะตาอันเป็นมงคลแก่ท่านเหมือนมีรูปสระปรากฎอยู่ นั่นถือว่าท่านเข้าใจผิดอย่างมาก
ท่านที่มีอาชีพรับราชการควรต้องเน้นส่งเสริมด้านบารมีให้มากด้วยการเพิ่มอักษรเดชในชื่อของท่านอย่างน้อย 1 ตัว เมื่อมีบารมีมากบริวารก็จะตามมาเอง อักษรที่ใช้นำหน้าชื่อควรเลือกมาจากวรรคศรีหรือวรรคมนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นต้องมีให้ครบทั้งสามวรรคก็ได้เพราะจะทำให้หาชื่อที่เหมาะสมได้ยาก สำหรับท่านที่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับงานราชการแผ่นดิน ก็ต้องเพิ่มความอุตสาหะให้มากเป็นพิเศษจึงจะประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของท่านได้ อักษรนำหน้าชื่อควรเลือกจากวรรคอุตสาหะก็จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ส่วนอักษรที่ตามมาจะเลือกจากวรรคใดก็ได้แล้วแต่ท่านจะเห็นว่าเหมาะสม
ส่วนเรื่องของอักษรกาลกิณีแม้ว่าท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมีความโดดเด่นในเรื่องของบารมีที่สามารถข่มอักษรในวรรคกาลกิณีได้อยู่บ้าง แต่ใช่ว่าจะไม่ต้องให้ความสนใจในเรื่องของอักษรกาลกิณีเลย เพราะถ้าหากตัวท่านไม่สามารถหาชื่อที่เหมาะสมกับตัวท่านได้จึงจำเป็นต้องมีอักษรกาลกิณีปรากฎอยู่ในชื่อ แนะนำว่าให้เลือกอักษรในวรรคเดชให้ปรากฎอยู่ในชื่อด้วยอย่างน้อย 1 ตัวเพื่อช่วยข่มอักษรกาลกิณีไว้ แต่ถ้าหากชื่อนั้นเป็นชื่อเดิมที่ใช้มาก่อนแล้วมีคนทักว่าชื่อของท่านไม่เป็นมงคลเพราะในชื่อมีอักษรกาลกิณีปรากฎอยู่ ท่านก็ต้องดูก่อนว่าในชื่อของท่านนั้นมีอักษรเดชหรืออักษรศรีซึ่งเป็นตัวข่มอักษรกาลกิณีอยู่บ้างหรือไม่ ถ้ามีก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่ถ้าไม่มีก็ควรเปลี่ยนเป็นชื่อที่ไม่มีอักษรกาลกิณีปรากฎอยู่จะดีกว่าเพื่อเสริมความเป็นศิริมงคลให้แก่ตัวท่านเอง