สีรถถูกโฉลกสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

อุปนิสัยของผู้ที่เกิดวันศุกร์ คือ เป็นคนน้ำนิ่งไหลลึก มีเหตุผล มักทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความถูกต้องเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่เกิตตอนกลางคืน สิ่งใดที่ไม่ถูกต้องตามหลักทำนองคลองธรรมก็จะปฎิเสธไม่ทำทันที ไม่สนใจว่าสิ่งนั้นจะมีผลประโยชน์ค่าตอบแทนมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม คนเกิดวันนี้จึงไม่ค่อยมีโชคลาภเหมือนคนที่เกิดวันอื่น ๆ สีรถที่ถูกโฉลกจึงต้องเน้นส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองเป็นหลัก สีบรอนซ์ สีทอง จะเหมาะสมอย่างยิ่ง ส่วนผู้ที่เกิดตอนกลางวันจะมีอุปนิสัยที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า ถ้าไม่ผิดกับหลักการของตนมากเท่าไหร่ ผิดเล็กผิดน้อยก็ไม่เป็นไร บ่อยครั้งจึงถูกชักจูงด้วยผลประโยชน์ได้ง่าย สีรถที่ถูกโฉลกจึงต้องเน้นเสริมในด้านของจิตใจให้มีความหนักแน่นมากขึ้น ไม่ให้ผู้อื่นมาชักจูงด้วยผลประโยชน์จนทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้
สำหรับผู้ที่เกิด 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น
สีบรอนซ์ สีทอง สีเหลือง จะส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกรถมาเพื่อใช้ในหน้าที่การงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อทำการค้าขาย แต่ถ้าออกรถมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น ขับไปทำงาน ควรเลือกใช้สีที่เน้นส่งเสริมเรื่องความหนักแน่นของจิตใจ คือ สีแดง สีส้ม จะช่วยเสริมให้จิตใจมีความหนักแน่นมั่นคงกล้าตัดสินใจในยามที่ขับขี่รถย่อมไม่เกิดอุบัติเหตุ
สำหรับผู้ที่เกิด 6 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้า
สีแดง สีส้ม ช่วยเสริมให้จิตใจมีความหนักแน่นมั่นคงเด็ดขาดในยามที่ต้องตัดสินใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออกรถมาเพื่อใช้ในหน้าที่การงาน เช่น ค้าขาย เซลส์แมน แต่ถ้าออกมาเพื่อใช้งานด้านอื่น ๆ ให้ใช้สีขาว สีชมพู สีฟ้า จะเสริมด้านความแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นหลัก หรือช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้
สีกาลกิณี
สีที่ต้องหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาดคือ สีเทา สีม่วง สีน้ำเงิน เพราะสีนี้เป็นสีที่แสดงถึงความหม่นหมอง ไม่แน่นอน สีม่วงจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุ สีน้ำเงินนำมาซึ่งอุปสรรคต่าง ๆ หน้าที่การงานจะไม่ราบรื่น ส่วนสีดำจะพาโรคภัยไข้เจ็บและศัตรูมาสู่
วันออกรถ
วันออกรถที่ต้องเลี่ยงโดยเด็ดขาด คือวันพุธ เพราะเป็นวันอริกับวันเกิด ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย และอีกวันที่ควรเลี่ยงด้วยคือ วันเสาร์ เพราะทำให้ไม่มีโชคลาภ สำหรับผู้ที่ออกรถคันแรกและเพื่อทำมาหากินวันที่เหมาะสมในการออกรถที่สุดคือ วันอาทิตย์ช่วงเช้า เพราะมีความหมายถึงการเริ่มต้นที่ดีทำให้การงานเจริญรุ่งเรือง
เลขกาลกิณี
เลขที่เป็นกาลกิณีกับคนเกิดวันศุกร์ คือ เลข 7 เลข 3 เลข 5 เพราะจัดว่าเป็นเลขครึ่ง ๆ กลาง ๆ หากในป้ายทะเบียนมีเลขเหล่านี้ปรากฎอยู่จะส่งผลให้มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมถึงเรื่องใดที่คิดว่ามีความแน่นอนแล้วก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนไปได้ เลขที่เป็นมงคลคือ เลข 8 และเลข 9 เนื่องจากคนเกิดวันนี้เป็นคนใจไม่นิ่ง จึงต้องอาศัยจำนวนตัวเลขที่มากมาข่ม ซึ่งเลข 8 มีความหมายถึงความราบรื่น ส่วนเลข 9 มีความหมายถึงความเจริญก้าวหน้า ถ้าในทะเบียนรถมีสองเลขนี้แล้วจะช่วยเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน