พระบูชาประจำวันพุธ (กลางคืน)

สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเรื่องของดวงชะตาตกฟากในช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนจะแยกออกจากกัน รวมถึงการเสริมราศีต่าง ๆ พระพุทธรูปที่บูชาประจำวัน ก็แยกออกจากกันด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่เกิดในช่วงเวลา 6 โมงเย็น ถึง 6 โมงเช้า จะเรียกว่าเกิดใน ฤกษ์ราหู ซึ่งมีพระราหูเทวาเป็นเทวดาประจำตัว พระราหูเทวาเป็นเทพอสูรที่มีรูปร่างหน้าตาค่อนไปทางยักษ์ มีกายสีดำนิลกาฬ มีอิทธิฤทธิ์มาก และเพราะมีอารมณ์แปรปรวนไม่มีความแน่นอน จึงทำให้เกิดได้ทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดี พระพุทธรูปบูชาประจำวันคือ พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่บนก้อนหิน เท้าทั้งสองข้างไม่ติดพื้น พระพักตร์ตรง พระเนตรมองไปข้างหน้า มีพญาช้างนำน้ำมาถวายและพญาลิงนั่งถือรังผึ้ง พระพุทธรูปแสดงกิริยา 2 อาการ คือ พระหัตถ์ขวารับหม้อน้ำที่พญาช้างนำมาถวาย ส่วนพระหัตถ์ซ้ายยกขั้นเสมอพระอุระ หันฝ่ามือออกด้านหน้าในลักษณะห้ามเพื่อเป็นการบอกพญาวานรว่าพระองค์ไม่รับรังผึ้งนั้น เพราะมีตัวอ่อนของผึ้งเหลืออยู่ เหมือนดังว่าแม้น้ำผึ้งจะมีคุณค่ามากกว่าน้ำที่พญาช้างนำมาถวาย แต่พระองค์ก็เลือกที่จะรับน้ำจากพญาช้าแทนที่จะรับน้ำผึ้งจากพญาลิง เพราะไม่อยากเบียดเบียนผึ้งนั่นเอง


การบูชาพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์เปรียบเหมือนว่าเป็นการช่วยเตือนสติให้ผู้ที่บูชารู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่เห็นแก่คุณค่าและประโยชน์ของสิ่งของจนต้องเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาเป็นของตน พุทธคุณที่ได้จากการบูชาพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์เกิดทางด้านบารมี เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ช่วยเสริมเรื่องของอำนาจบารมีให้แก่ผู้ที่บูชา เรียกยศฐาบรรดาศักดิ์และบริวาร รวมถึงผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ก่อนออกจากบ้านให้ท่องสวดคาถานารายณ์พลิกแผ่นดิน คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ อย่างเต็มเสียง 12 จบ เพื่อเรียกพุทธคุณของพระองค์พระมาเป็นเกราะแก้วคุ้มภัย
พุทธมนต์ที่ใช้ในการกำกับเวลาบูชาพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์คือ บทที่ชื่อว่า อาฎานาฏิยะปริตร เป็นพุทธมนต์ที่ว่าด้วยการคุ้มครองป้องกันจากการรบกวนของยักษ์ เนื่องผู้ที่เกิดในฤกษ์ราหูมักจะถูกอสุรกายรบกวนอยู่เสมอ ในยามที่ต้องเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนมักจะถูกอสุรกายครอบงำให้จิตเลือกไปในทิศทางที่ตกต่ำอยู่เสมอ จึงทำให้มีศัตรูมากมาย พุทธมนต์บทนี้จะช่วยขับไล่อสุรกายที่รายล้อมตัวให้หมดไป เท่านั้นยังไม่พอการท่องสวดพุทธมนต์บทนี้ยังช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้ง 108 รอบด้าน รวมถึงคุณไสยนานัปการได้อีกด้วย

บทอาฏานาฏิยะปริตร
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิฃิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักกะยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ
(วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ)