ทำนายไฝชาย-14 (ส่วนต่ำ-แนวของลับ)
(71) ชายใดมีไฝอยู่ที่สะดือ ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีความสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติมาก อาชีพควรรับราชการทหารจะได้ดีที่สุด จะได้เมียที่ดีมีตระกูลสูง เกิดบุตรก็มีวาสนา นับว่ามีความสุขไปจนตลอดชีวิต
(72) ชายใดมีไฝอยู่ที่หัวเข่าซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยชอบท่องเที่ยวไปเรื่อย ไม่ชอบทำงานอยู่กับที่ เป็นคนอ่อนโยนน่านับถือ เป็นที่รักใคร่ต่อเพื่อนบ้านญาติมิตร และจะได้เมียเป็นแม่หม้ายที่ร่ำรวยกว่าตน ถึงจะมีโชคมาอย่างไรก็ตามก็มักจะเก็บไว้ไม่อยู่ จะมีบุตรด้วยกันหลายคนจะได้พึ่ง เมื่อแก่ตัวจะสบายไปตลอด
(73) ชายใดมีไฝอยู่ที่หลังเท้าซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีกรรมมากอาภัพ ต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ ต้องพเนจรไปในที่ต่าง ๆ หาได้ไม่พอเลี้ยงปากท้อง อด ๆ อยาก ๆ มีเมียพึ่งไม่ได้ จะประสบแต่ความโศกเศร้า และโชคร้ายอยู่เสมอ
(74) ชายใดมีไฝอยู่ที่หลังเท้าขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีอาชีพในทางวิ่งเต้นจึงจะได้ดี จึงจะได้ทรัพย์สินมาเลี้ยงตน และมีผู้ใหญ่มีตระกูลอุปการะช่วยเหลือ จะได้เมียดีเมื่ออายุ 25 ปีไปแล้ว จะเกิดบุตรชายหญิงหลายคน
(75) ชายใดมีไฝอยู่ที่ใต้ฝ่าเท้าซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีวาสนามาก ถ้าทำราชการจะได้รับตำแหน่งสูง จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติ จะได้เมียร่ำรวย จะเกิดบุตรหลายคน ถ้าเป็นหญิงจะได้สามีที่มีตระกูลสูง จะได้เป็นที่พึ่งของบิดามารดา และวงศาคณาญาติได้